Att påbörja en nybyggnation eller en tillbyggnad är ett stort projekt. Du kommer att behöva en omfattande plan och dessutom klara av att hålla många bollar i luften samtidigt. Vissa delar av projektet kan du genomföra själv medan andra med fördel genomförs av en kunnig fackman eller byggfirma. Oavsett vad du planerar att bygga så är tid en kritisk faktor. Se till att ge dig själv tillräckligt med tid, gärna lite extra, för att slippa onödig stress och extra utgifter.

Utan en tidplan blir det lätt stressigt

När du bestämt dig för vad du ska bygga, se till att du börjar skissa på en tidsplan. Det enklaste sättet att få en uppfattning om hur lång tid ditt projekt kommer att ta är att höra med andra personer som genomfört liknande projekt. Du kan också kontakta en byggfirma för att få deras uppfattning om projektets längd.

Kommer du att behöva ansöka om bygglov? När måste ansökan i sådana fall skickas in för att ditt bygge ska kunna starta i tid? Vad behöver du göra för att kunna skicka in en komplett bygglovsansökan? Alla dessa moment tar tid och beroende på hur många bygglovsansökningar byggnadsnämnden i din kommun har att godkänna, kan du behöva vänta ett tag på ditt besked.

Räkna med att anpassningsprocessen kan ta  sex månader

Byggnadsnämnden har enligt lagen tio veckor på sig att ge dig besked om din bygglovsansökan. Är däremot din ansökan inte komplett kan de ta ytterligare tio veckor för dem att bedöma den efter det att du skickat in kompletteringsuppgifter. Som du ser kan tiden snabbt dra iväg endast på själva bygglovsansökan. Ge dig själv åtminstone sex månader för att ansöka om och få ett godkänt bygglov. Skulle bygglovet komma tidigare är det bara att tacka och ta emot. Du har då lite extra tid att planera andra moment i mer detalj.

Utan en gedigen och välarbetad tidsplan kan du hamna i en situation där du måste ta förhastade beslut. Har du till exempel redan bokat in hantverkare utan att ha fått ett startbesked för bygget kan du behöva avboka dem vilket ofta kan innebära en extra onödig kostnad. En tidsplan är av största prioritet när du planerar ett byggprojekt. Se till att inte skippa detta moment.

Påbörja inte ett bygge utan godkänt bygglov eller startbesked

Redan innan du sätter igång med din bygglovsansökan bör du studera detaljplanen i ditt område för att se om det finns några restriktioner kring vad du får lov att göra. Tittar du inte på detaljplanen och ansöker om bygglov ändå är risken stor att du får avslag. Därmed har du betalat avgiften för bygglovsansökan helt i onödan. Du har dessutom slösat tid på ritningar, planering och research för ett projekt som inte blir av.

Utan godkänt bygglov och ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun får du inte lov att påbörja ett bygge.

Även om du planerar en mindre tillbyggnad som du kanske inte behöver ansöka om bygglov för, måste du invänta ett startbesked. Påbörjar du ett bygge utan bygglov och startbesked kan du få rejält med böter och eventuellt avslag på bygget.

Prata med dina grannar

Se till att ha koll på vad du får (och inte får) göra utan dina grannars medgivande. Planerar du exempelvis att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ofta be om skriftligt medgivande från dina grannar. Skulle du strunta i att göra detta, kan dina grannar överklaga och bygget få avslag.

Specialregler 

Ytterligare en faktor att ha med i beräkningarna är att vissa områden är skyddade för att de anses ha högt kulturhistoriskt värde. Byggnadsnämnden i din kommun kan informera dig om detta gäller för just ditt hus eller område. Ofta finns strikta guidelinjer för vad som får utföras eller ej i dessa områden. Se till att du är påläst innan du påbörjar dina planer och ritningar för att slippa omarbeta dem och behöver skicka in kompletteringar till byggnadsnämnden.

Bygg inte utan korrekta ritningar

Ett annat oerhört viktigt moment i ditt byggnadsprojekt är dina byggnadsritningar. Dessa måste vara fackmässigt godkända. Byggritningar behövs inte minst för att du ska kunna ansöka om bygglov, men även för att se till att ditt bygge blir korrekt genomfört och att alla inblandade parter vet vad som ska byggas.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av att rita fackmässiga ritningar men ändå försöker dig på att slutföra dessa själv är risken stor att dina ritningar blir inkorrekta. I värsta fall kan hela byggets konstruktion riskeras. Skulle du dessutom bygga utifrån inkorrekta ritningar kan byggnadsnämnden i efterhand bedöma ditt bygge som ogiltigt. Detta kan innebära att du får böta eller bygga om vilket kan bli oerhört kostsamt.

Du som byggherre har det yttersta ansvaret för att alla moment och aspekter av bygget är korrekta, ritningarna är definitivt ett av de viktigare momenten. Är du osäker på hur fackmässiga ritningar bör se ut är det bäst att be om hjälp med detta. Anlita en byggfirma eller en arkitekt som har gedigen erfarenhet av att ta fram ritningar.

Läs mer om fackmässiga ritningar

Minska onödiga risker genom att anlita en byggfirma

Att ta hjälp av kunniga hantverkare eller en byggfirma redan i planeringsstadiet ger dig en viss garanti på att bygget kommer bli korrekt utfört. Det gäller dock att du anlitar en byggfirma med goda referenser. Firman ska ha gedigen och lång erfarenhet av just den typ av bygge du planerar att utföra. Anlitar du en hantverkare eller byggfirma utan goda rekommendationer och bevis på tidigare väl genomförda byggprojekt, kanske enbart för att de är billigare, finns stor risk för att du stöter på problem under arbetets gång eller att slutresultatet inte blir som du tänkt dig.

Det av största vikt att det bygge du utför möter kraven på bärkraftighet och hållfasthet. En byggfirma har som ansvar att se till att deras byggnadsarbete genomförs på ett korrekt och bärkraftigt sätt. Planerar du även att gjuta en husgrund som en del av ditt bygge? Då är det av lika stor vikt att detta genomförs på rätt sätt. En felkonstruerad husgrund med ofullständigt dräneringsarbete kan leda till stora fuktskador. Dessutom finns det en risk att grunden sätter sig kort efter att huset är klart. Detta är något du definitivt inte vill riskera. Fukt eller eventuell röta (till följd av en inkorrekt grund) kan innebära att du måste bygga om eller byta ut stora delar av huset.

kommer överens om pris och skakar hand

Diskutera kostnaden

Innan du anlitar en byggfirma bör ni komma överens om ett pris för det arbete som ska utföras. Här kan du ofta välja mellan ett fast eller ett rörligt pris. Ett fast pris har fördelen att du vet vad slutsumman kommer att landa på. Med ett rörligt pris kan kostnaderna lätt dra iväg, framförallt om mer arbete tillkommer under tidens gång eller om hantverkarna stöter på komplikationer. Diskutera även ROT-avdrag och se till att detta är inkluderat i de offerter du tar in. Ta in minst tre offerter från olika byggfirmor för att försäkra dig om att du får både bästa pris och bästa service. Skriv inte på ett avtal innan båda sidor är överens. Det är ofta svårt att omförhandla ett redan påskrivet avtal.

Köp inte fel material

En annan risk som finns vid nybyggen, tillbyggen och ombyggnationer är att du köper in fel eller olämpligt material. Du kan dra på dig onödigt höga kostnader om du inte ger dig själv tillräckligt med tid att läsa på och leta efter de bästa alternativen för just ditt bygge.

För det första bör du se till att det material du väljer att köpa in håller tillräckligt hög kvalitet och kommer klara av de påfrestningar materialet kommer att utsättas för. Bygger du till exempel en utomhusveranda bör du köpa tryckimpregnerat virke för att undvika att röta och fukt tränger sig in i virket. Har du dessutom en tight budget som du inte får överskrida är det en god idé att du ger dig själv tillräckligt med tid att leta runt och söka efter bästa möjliga pris på de material ditt bygge kräver. Förhastade inköp leder ofta till högre kostnader och eventuellt fel materialval.  

Material har olika egenskaper och passar därmed bäst att använda för olika användningsområden. Trä leder till exempel inte värme lika bra som klinkers eller plast och är därmed inte lika fördelaktigt att använda till ett golv med golvvärme. Se till att läsa på ordentligt om vilka materialval som passar just ditt bygge bäst. Annars finns risk att du i efterhand måste byta ut eller bygga om delar av huset då materialet inte passar eller fungerar på det sätt du förväntat dig.

Att lägga tak är ett stort riskmoment

Taket på ditt hus bör ses som en minst lika viktig del av huset som din husgrund. Utan ett ordentligt och välfungerande tak är det inte alls särskilt bekvämt att bo i huset.

Att lägga ett tak innebär ett antal risker. För det första har du höjdaspekten att tänka på. Vid takomläggning är det viktigt att säkerhetsanordningar som till exempel byggnadsställning och säkerhetslina finns på plats. Ska du upp och arbeta på ett tak måste du se till att du är säkert förankrad med en säkerhetslina som kan fånga upp dig ifall du skulle halka eller trilla ner från taket.

Taket är dessutom det som skyddar huset mot fuktigt, regn eller snö. I Sverige har vi många kalla månader med nederbörd. Därmed är det av största vikt att taket är konstruerat på rätt sätt.

Du kan lägga ett tak själv men det finns alltid en risk att det inte blir korrekt lagt om du inte har erfarenhet eller är väl påläst. Att anlita en takläggningsfirma kan vara ett bättre alternativ om du är osäker. Minsta lilla springa eller fel i takläggningen kommer snabbt innebära att regnvatten tränger sig in under takpannorna och ner till takpappet. Har dessutom takpappet lagts ut på fel sätt, är det endast frågan om veckor innan vatten lyckas tränga sig in till innertaket och problem med fukt skapas. Om du inte märker av eller tar tag i dessa problem med en gång kan fukten leda till röta och du kommer då att behöva byta ut delar av innertaket. Detta är ett stor, kostsamt och omständligt arbete.    

Minska risk för felkonstruktion genom att anlita en person med kontrollansvar

Det är du som byggherre, som har det yttersta ansvaret för att ditt byggnadsprojekt blir korrekt genomfört. Detta är ett stort ansvar och har du inte tidigare erfarenhet från liknande projekt kan det vara svårt att se när ett fel har uppstått. Att anlita en kontrollansvarig som kan hjälpa dig att genomföra kontinuerliga inspektioner under arbetets gång, är alltid att rekommendera.

I vissa fall rekommenderar byggfirmor en egen kontrollansvarig men oftast är det bättre att du själv anlitar en utomstående person för att kontrollera bygget. På så sätt vet du att kontrollanten inte arbetar för byggfirman och därmed kommer att genomföra en opartisk och ärlig inspektion.

Utan en kontrollansvarig som kontinuerligt genomför inspektioner finns risk för att bygget inte byggs i enlighet med dina planritningar. Dessutom finns det risk för felkonstruktioner som kan leda till stora problem i framtiden. Alla byggarbeten som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden måste även få ett godkänt slutbesked innan bygget får sättas igång. En kontrollansvarig kan hjälpa till att ordna ett slutbesked för ditt bygge. Flytta inte in i ett hus som ännu inte fått ett slutbesked då detta både är olagligt och kan vara farligt.

Läs mer om vilka regler du måste ta hänsyn till när du bygger ut ditt hus 

Om olyckan är framme

Innan du påbörjar ett byggnadsprojekt bör du kontakta ditt försäkringsbolag. I många fall gäller inte din hemförsäkring för tillbyggnadsprojekt eller nybyggnationer. Utan en giltig försäkring kan det stå dig dyrt om olyckan är framme. Trots att det är frivilligt att teckna en försäkring för ditt byggnadsprojekt är detta något att rekommendera. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka försäkringar de rekommenderar.

Behöver jag en försäkring? 

Risken är stor att du överskrider din budget

Att göra en budget är en smart idé oavsett hur stort eller litet byggnadsprojekt du planerar. En budget ger dig god översikt över hur mycket du kan spendera, var du måste spara in samt minskar risken för att du får en chock när du sammanställer slutsumman för projektet.

Det är väldigt lätt att spendera mer än du tänkt dig när det kommer till ombyggnader och nybyggnader. En detaljerad plan och redogörelse för alla moment samt allt material du behöver införskaffa underlättar. Däremot är det svårt att planera för oväntade utgifter. Lämna därför alltid utrymme för detta ändamål i din budget, omkring 10 procent brukar räcka.