Det klassiska 20-talshuset är idag ett mycket populärt och eftertraktat hus. Med ett unikt utseende där symmetri och stilrenhet står i centrum, är dessa hus både en fröjd för öga och mycket charmiga att bo i. Äger du ett 20-talshus och planerar en utbyggnad finns det specifika regler du måste följa.

Svenska 20-talshus  är byggda i en mycket regelbunden och enhetlig stil som utstrålar ett visst lugn. Den klassiska svenska herrgården användes som en förebild för husen som byggdes i trä. Utomlands kom stilen att bli kallad ”Swedish Grace”. 

Funderar du på att bygga ut ditt 20-talshus?

Det första du bör göra att ta reda på om ditt hus är skyddat av byggnadsnämnden på grund av ett högt kulturhistoriskt värde. Om detta är fallet måste du följa byggnadsnämndens riktlinjer för vad du får lov att ändra på eller ej. Generellt sett måste du se till att bibehålla husets karaktär och stil till största möjligast grad. Är ditt hus däremot inte skyddat till följd av högt kulturhistoriskt värde, då gäller samma regler som för vid tillbyggnad av alla andra hus. Se dock till att även ta en titt på detaljplanen i ditt område innan du påbörjar planeringen och arbete med din tillbyggnad.

Läs mer om regler och material

Bevara husets ursprungliga charm 

Även om ett 20-talshus inte är märkt och skyddat till följd av kulturhistoriskt värde, brukar det vara i ägarens intresse att behålla ursprunglig karaktär och stil. Det är till följd av det unika och charmiga utseendet som de flesta 20-talshus är så populära och eftertraktade på husmarknaden. Är du osäker på hur du bäst bör designa din tillbyggnad är det smartast att anlita en arkitekt. Det finns många arkitekter som specialiserat sig på just 20-talshus.

Läs gärna mer om vad du bör tänka på innan du anlitar en arkitekt

20-talshus är ofta byggda med vackra gamla fönster, dörrar och andra specialdetaljer längs med tak och gavlar. Dessutom är de nästan alltid beklädda med en takkupa uppe på taket. Ofta med ovala fönster. Planerar du en tillbyggnad och kommer du att behöva sätta in nya fönster? Då är det bra att försöka hitta fönster som håller samma klassiska stil som de befintliga fönstren runt om huset. Det kan vara svårt att få tag på eller rentav opraktiskt att använda originalmaterial för en tillbyggnad av ditt 20-talshus. Lyckligtvis finns många mer moderna alternativ som designats för att efterlikna de ursprungliga 20-talsfönsterna.

Vad gäller för att få bygglov?

Om ditt 20-talshus har ett högt kulturhistoriskt värde är det oftast svårare att får bygglov, dock inte omöjligt. Vill du bygga ut ett hus som med högt kulturhistoriskt värde gäller det att din tillbyggnad inte bryter mot husets historiska, miljömässiga, konstnärliga eller kulturhistoriska värde. Det är bäst att ha en öppen dialog med byggnadsnämnden om vad du vill förändra på huset och följa de råd de ger dig.

Utöver bygglov måste du även få ett godkänt startbesked innan du kan påbörja arbetet.  

Mer information om lagar och regler