Är du sugen på att flytta men har svårt att hitta drömhuset? Då kan en det vara ett bra alternativ att istället bygga ett helt nytt hus. Känner du däremot inte alls för att flytta, men ert nuvarande hus börjar blir för litet kan en tillbyggnad av det befintliga hus vara en bättre lösning.

Att bygga ett helt nytt hus eller istället genomföra en tillbyggnation på huset, är två relativt olika projekt. Båda har sina olika för- och nackdelar. Ditt val kan mycket väl bero på din nuvarande situation samt dina framtida behov.

husgrund

Har huset blivit för litet? Då kan det kan vara ekonomiskt lönsamt att satsa på en tillbyggnad istället för att flytta – och bygga ett helt nytt hus.

Tänk igenom vad du har för behov

Innan du bestämmer dig för om du vill bygga ett nytt hus eller om det räcker med en tillbyggnad, bör du tänka igenom vad du har för behov. Se på ditt beslut som ett långsiktigt sådant och planera för minst tio år framöver. Har du barn som går i skolan i området, kan det eventuellt vara smidigare att bygga ut huset snarare än att flytta. Lyckas du däremot få tag på en tomt i närheten av ert nuvarande hus kanske ett nybygge är mer attraktivt.

Det finns många olika och smarta sätt att bygga ut ditt hus på. Har ni ett garage på tomten? I sådana fall kan en ovanvåning byggas till och inredas som tonårsvåning. Ett annat alternativ är att lyfta taket på huset och på så sätt skapa utrymme för en extra vindsvåning.

Bygglov, vad gäller?

Vid nybygge av ett hus måste du alltid ansöka om bygglov. Dessutom är ett husbygge ett mycket större projekt än en tillbyggnad. Planerar du att bygga ett nytt hus, se då till att ha gott om tid, minst ett par år, och räkna med att bygglovsansökan kan ta upp till 6 månader.

Bestämmer du dig istället för att genomföra en tillbyggnad på huset, kan du i vissa fall komma undan utan att behöva ansöka om bygglov. Däremot finns specifika regler och krav du måste anpassa dig till. Din tillbyggnad måste till exempel sitta ihop med det befintliga huset och inte vara större än 15 kvadratmeter. Dessutom gäller denna bygglovsbefrielse endast för en- och tvåbostadshus. Du får lov att bygga i vilken riktning som helst, neråt, uppåt eller åt sidan. Däremot får du inte lov, utan din grannes skriftliga medlåtande, att bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill du istället bygga en kompletterande byggnad, fristående från det befintliga huset, får detta göras bygglovsbefriat om byggnaden inte är större än 25 kvadratmeter. Byggnaden får dessutom inte vara högre än 4 meter, mätt från husgrund till nockhöjd.

Vilka regler måste jag ta hänsyn till när du ska bygga ut?

Kostnaden kan vara en avgörande faktor

Då nybyggnation är ett mycket större projekt än de flesta varianter av tillbyggnad, kommer detta garanterat att kräva en större budget. Är kostnaden inte en avgörande faktor, kan en nybyggnation vara ett smart val. Du kan då designa och bygga ditt hus precis som du vill och se till att huset är anpassat efter dina behov. För tillbyggnader får du oftast räkna med en ungefärlig kostnad på 20 000 kronor per kvadratmeter.

Vad kostar det att bygga ut?