bygglovOm du funderar på att bygga ut så kommer du ofta – men inte alltid – att behöva bygglov. Vad som avgör om du kommer att behöva bygglov beror på storlek och modell. Tror du inte att det krävs bygglov? Även om du inte behöver bygglov för den utbyggnad som du planerar att göra kommer du ändå att behöva kontakta byggnadsnämnden. Du måste berätta vad du tänker bygga och sedan vänta på startbesked från dem. I vissa fall kommer du även att behöva tillstånd från eventuella grannar innan du börjar bygga; om de säger nej kommer du att behöva ansöka om bygglov även för en utbyggnad där du normalt inte behöver det.

När du behöver ansöka om bygglov

Om utbyggnaden är större än 15 kvadratmeter så kommer du att behöva bygglov; för mindre utbyggnader än så krävs det inte. Om utbyggnaden är på mindre än 15 kvadratmeter kommer du att behöva bygglov under vissa förutsättningarna. Sträcker sig utbyggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter så kommer du att behöva tillstånd från de grannar som berörs. Säger de nej behöver det inte betyda att du inte får göra din utbyggnad, men du måste då ansöka om bygglov oavsett hur stor eller liten din planerade utbyggnad kommer att bli. Men, säger grannarna nej, så är det kanske bäst att inte ansöka om bygglov och bygga, om inte annat av rena artighetsskäl.

När du inte behöver ansöka om bygglov

Om din utbyggnad är mindre än 15 kvadratmeter behöver du normalt inte ansöka om bygglov. Du behöver däremot meddela byggnadsnämnden vad du tänker göra. Det finns undantag (se ovan), men generellt behöver du inte bry dig om att ansöka om bygglov får små utbyggnader. Du behöver heller inte bygglov för exempelvis byggande av uteplatser, friggebodar, uthus och liknande. Ofta krävs dock att du lämnar in besked till byggnadsnämnden att du funderar på att bygga ut. Är du tveksam? Hör av dig till byggnadsnämnden och fråga vad det är som gäller.

Förhandsbesked

Du kan vända dig till byggnadsnämnden och ansöka om ett förhandsbesked, en sorts förenklad bygglovsansökan. Ett förhandsbesked ger dig inte rätt att börja bygga, men gör att du får reda på om det över huvud taget är möjligt för dig att få tillstånd att bygga. Förhandsbesked söks vanligen av den som tänker sig att bygga helt nytt, men kan även sökas av dig som planerar att göra en utbyggnad. När förhandsbeskedet prövas kommer byggnadsnämnden bland annat att låta dina grannar yttra sig, om de har någonting emot det du tänker bygga. Ett förhandsbesked bör du ansöka om i god tid, Det kan ta tio veckor innan du får besked – eller ännu längre.

Bygglov

Att ansöka om bygglov är någonting som man bör göra i god tid; även om ansökan om bygglov ofta går förvånansvärt snabbt. Risken finns att du kommer att behöva lämna in kompletterande uppgifter då det är en ganska komplicerad process att ansöka om bygglov. Det händer ibland, även om det inte är jättevanligt, att ansökan faktiskt drar ut på tiden i flera månader. Ofta beror det på att byggnadsnämnden kommer med olika invändningar, så att du behöver ändra dina planer. På grund av detta bör du skicka in ansökan minst ett halvår innan planerad byggstart.

Har du tur får du ditt bygglov på mindre än en månad, har du otur så kommer allt krångel och alla invändningar att få dig att vilja slita ditt hår.

Utökad bygglovsplikt

Det står kommunerna fritt att utöka bygglovsplikten och ställa högre krav än vad lagen säger. Möjlighet finns också att minska bygglovsplikten. Det innebär att saker som normalt kräver bygglov inte gör det längre. Detta ska framgå av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för den plats där du bor. Är du osäker på vad som gäller så är det bara att vända dig till kommunen och begära information.

Övriga regler

Det finns också en del regler som gäller oavsett om du behöver bygglov eller inte. Bland annat ska du ta hänsyn till husets karaktär. Du ska se till att den behålls och göra alla ändringar så varsamt som möjligt. Hänsyn ska tas till byggnadens kulturhistoriska och konstnärliga värde. Det ska också tas hänsyn till den omliggande miljön. Om huset anses vara speciellt kulturhistoriskt värdefullt, eller det område det ligger i, så får du inte förvanska det. Det är du som byggherre som ansvarar för att dessa olika regler följs.

Läs mer: Vilka regler måste jag ta hänsyn till när jag bygger ut?