De flesta som väljer att bygga ut sitt hus bygger oftast i enlighet med det ursprungliga huset. Tillbyggnader ses som en förlängning av den befintliga huskroppen och därför är en tillbyggnad i enlighet med det existerande huset oftast enklare att få godkänt av byggnadsnämnden.

Ibland kan det dock vara så att du planerar en tillbyggnad som bryter mot husets ursprungliga utseende. Bakomliggande orsaker till detta kan vara att du så småningom planerar att renovera det befintliga huset i enlighet med den nya tillbyggnaden. Det kan även vara så att det befintliga huset är byggt i en stil eller med material som idag är svårt att få tag på eller helt enkelt opraktiska att arbeta med.

Planerar du en tillbyggnad som bryter mot husets ursprungliga utseende? Placera denna utbyggnad på tomtens baksida. Detta för att enklare få bygglov från kommunens byggnadsnämnd.

I processen att få ditt bygglov godkänt av byggnadsnämnden, går de oftast igenom huruvida du följt kravet på varsamhet i dina utbyggnadsplaner. Kravet på varsamhet innebär att du tagit till hänsyn husets kulturella, historiska, tekniska, miljömässiga och även estetiska värden. Ta även hänsyn till karaktärsdrag eller designstil i det omkringliggande husområdet.

Jag planerar att sälja huset

Du kan tjäna pengar på din renovering om du gör den på rätt sätt. Design och utseende spelar ofta en viktig roll i hur attraktivt potentiella köpare finner ditt hus samt hur mycket de kan tänka sig att spendera vid ett eventuellt köp. Tänk noga igenom om din tillbyggnad kommer att ses som attraktiv för framtida husköpare. Är du osäker? Då kan det vara en bra idé att anlita eller rådfråga en arkitekt. Det kan både löna sig i längden och förhöja värdet på din bostad.

Läs mer om fördelarna med att anlita en arkitekt

Behöver jag bygglov för min tillbyggnad?

Röd stuga

Generellt behöver du alltid ansöka om bygglov om din tillbyggnad är större än 15 kvadratmeter. Om din tillbyggnad dessutom bryter mycket mot det existerande husets utseende är det rekommenderat att du alltid ansöker om bygglov, oavsett tillbyggnadens storlek. Är din tillbyggnad mindre än 15 kvadratmeter kan det ibland räcka att du anmäler ombyggnaden till byggnadsnämnden i din kommun. Ta även hänsyn till eventuella grannar, framförallt om din tillbyggnad kommer att påverka eller förändra deras utsikt på något sätt. Kom ihåg att du behöver deras medgivande om du planerar att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

För mer information om bygglov och vad du behöver tänka på när du ansöker om bygglov, läs vår artikel om utbyggnad och bygglov här.

Kostnad och ROT-avdrag

Du är berättigad att ansöka om ROT-avdrag för din tillbyggnad oavsett om den går i enlighet med det befintliga huset eller ej. Maxbeloppet du kan ansöka om är 50,000 kr per person och år. Läs mer om ROT-avdrag och kostnad för en tillbyggnad här.