Behöver du mer bostadsyta är en tillbyggnad till ditt befintliga hus både praktiskt och ekonomiskt. Kanske har du tröttnat på den nuvarande planlösningen och vill helt enkelt fräscha upp huset lite grand. Kanske är du i behov att extra sovrum då du har en växande familj. Definitionen av en tillbyggnad är en utbyggnad som ökar husets totala yta och samtidigt är sammanhängande med det redan befintliga huset. Var du väljer att bygga till din tillbyggnad beror mycket på dina behov och din budget.

Behöver jag ansöka om bygglov för min tillbyggnad?

För tillbyggnader under 15 kvadratmeter behöver du inte ansöka om bygglov. Däremot måste du anmäla ditt byggnadsprojekt till byggnadsnämnden i din kommun. Detta gör du genom att skicka in dina planritningar minst tre veckor innan du vill påbörja ditt bygge. När du fått startbesked från byggnadsnämnden kan du påbörja utbyggnaden. Planerar du en större tillbyggnad än 15 kvadratmeter måste du alltid ansöka om bygglov. Tänk då på att det kan ta tid att få igenom en godkänd bygglovsansökan så se till att planera för detta i din tidsplan.

Trots att du inte behöver ansöka om bygglov för mindre tillbyggnader finns ett antal restriktioner du måste följa. Din tillbyggnad måste vara sammanhängande med det befintliga huset och får inte överstiga husets taknockshöjd. Du kan välja mellan att bygga din tillbyggnad uppåt, nedåt eller åt sidan. Så länge din tillbyggnad är mindre än 15 kvadratmeter är det generellt sett okej att den strider mot detaljplanen i ditt område.

Se till att din tillbyggnad inte byggas närmare än 4.5 meter från tomtgränsen. Planerar du att bygga närmare tomgränsen än så, då måste du fråga om skriftligt medgivande från dina grannar.

Bor du i ett område med högt miljömässigt, kulturhistoriskt eller estetiskt värde måste du ansöka om bygglov även för tillbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter. Detsamma gäller om du planerar att bygga om i ett strandskyddat område. Är du osäker, kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att se vad som gäller för just ditt hus innan du sätter igång med din planritning.

Att bygga i trä

Det vanligaste materialvalet för villor och hus i Sverige är trä. Det trä som används kommer ofta från gran, kärnfuru eller lärk. Sverige har mycket natur och därmed stor tillgång till trävirke. En stor fördel med trä som ditt materialval är att det är både miljövänligt, trä kan återvinnas, samt ekonomiskt. Att bygga med trämaterial är idag billigare än både tegel och stenmaterial. Dessutom finns idag många ‘färdigbyggda’ husdelar att köpa vilket ofta bidrar till ett lägre slutpris för ditt hus eller tillbyggnad.

Trämaterial ger dig mycket flexibilitet vilket kan vara en fördel när du planerar en tillbyggnad till ett hus. Det går även relativt fort att bygga ihop ett trähus eller en tillbyggnad av trä. Detta beror på att trä är ett torrt material och därmed behöver du inte, till skillnad från tegel och sten, vänta på att det ska torka under byggnadsprocessen. Trä är ett lättarbetat material, du kan enkelt spika, borra eller såga i trä vilket ger dig mer möjligheter till att designa din utbyggnad precis som du vill. Trä kan därmed ses som det enklaste materialvalet att bygga med när det kommer till utbyggnader.

När du bygger med trämaterial bör du tänka på det faktum att trä har ett större underhållningsbehov än både sten och tegel. Ett trähus kräver ommålning med jämna mellanrum för att hålla sig i bra skick. Det kan ibland vara frestande att måla om ditt trähus i en annan färg, tänk då på att du måste ansöka om bygglov innan du börjar måla.

Tillbyggnad i tegel

Tegel är ett mycket hållbart byggnadsmaterial och du kan räkna med en livslängd på flera hundra år. Att välja tegel som ditt byggnadsmaterial kan ses som ett mycket bra val ur ett långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Tegel är dyrare att köpa in än till exempel trä, men då tegel naturligt reglerar värme på ett effektivt kan kostnaderna i längden jämna ut sig. Ett hus byggt i tegel håller värmen bättre under vinterhalvåret och kräver därmed lägre uppvärmningskostnader. Under sommarhalvåret upplevs ett tegelhus ofta som svalt och skönt.

Miljövänligt och ekonomiskt?

Tegelhus har dessutom låga underhållningskostnader då det är näst intill underhållsfritt och tegel är dessutom ett naturligt material vilket är både miljövänligt och bra för dig som kommer att bo i huset. Tegel absorberar fukt bättre än många andra material och motverkar därmed risk för mögel samt kvalster i huset. Detta kan vara en stor fördel om någon i hushållet är allergiker. Dessutom sägs ha ett högre försäljningsvärde än till exempel klassiska trähus.

Du har färre färgval när det kommer till tegel än vid val av trämaterial och dessutom kan du inte ändra färg på teglet i framtiden. Vet du med dig att du ofta vill ändra utseende på ditt hus är tegel antagligen inte det bästa alternativet för dig eller din tillbyggnad.

Har du bråttom? Då ska du inte satsa på tegelhus

Att bygga ett hus eller en tillbyggnad av tegel kommer naturligt att ta längre tid än en tillbyggnad i trä. Detta beror på att när du murar, måste du ibland låta bygget torka innan du kan fortsätta bygga. Processen är därmed mer tidskrävande och det är viktigt att du murar korrekt från första början. Trots att tegel är ett mycket stabilt och hållbart byggmaterial ger det dig inte särskilt  mycket flexibilitet. Dessutom är det svårare att borra i och arbeta med vilket kommer att öka dina ombyggnadskostnader.

Då tegel är ett tungt byggmaterial är det väldigt viktigt att noggrant kontrollera marken innan grunden för husets läggs. Om marken under grunden inte är torr eller stabil finns stor risk för att huset så småningom sätter sig vilket kan bli väldigt dyrt att reparera i efterhand.

Det klassiska stenhuset

Trä är det enklaste byggmaterialet att jobba med, men bor du nära vägen eller i ett tätbebyggt område med mycket buller kan det vara värt att satsa på sten. Det är väldigt ljuddämpande.

Att bygga i sten är likt tegel, ett mycket hållbart byggnadsmaterial. Stenmaterial har en högre införskaffningskostnad men en lång och nästintill underhållsfri livslängd. Det klassiska stenhuset är mycket vackert och estetiskt tillfredsställande. Tyvärr ser vi inte allt för många hus byggda med detta materialval i Sverige. Stenhus är vanligare i södra Europa, på Gotland eller i Skåne. Anledningen till detta kan dels bero på den högre kostnaden stenmaterial innebär men även på att det är ett mycket tungt material att arbeta med.

Klassiskt eller modernt stenhus? 

Stenhus kan idag se mycket olika ut. Dels har vi det klassiskt stenhuset som du ofta finner i områden med högt kulturhistoriskt värde. Dessa hus är byggda så att både inner- och ytterfasad är stenbeklädda. Idag finns även mer moderna stenhus som byggts i material såsom betong, klinkerblock och lätt kalksandsten.

Fördelar med att bygga i sten är likt tegelhus, att det håller en jämnare temperatur än trähus och därmed kan du spara mycket pengar på husets uppvärmningskostnader. Detta beror på att sten som material tar längre tid att kyla ner samt värma upp. Dock måste stenhus generellt även isoleras vilket i sin tur kan bidra till ökade kostnader. Stenmaterial räknas också som ett tungt byggnadsmaterial som kräver en stabil husgrund för att undvika att husgrunden ger vika.

Bra för dig som bor nära väg eller i stad med mycket buller 

Både sten och tegel är två ljudisolerande material vilket kan vara en stor fördel om du bor nära en väg eller i en stad med mycket buller. Även i en bostadsrättsföreningar är tegel eller stenmaterial fördelaktigt då det kan dämpar ljudet från grannlägenheten. Både sten och tegel är oorganiska material som därmed inte bryts ner av naturen. Från ett brandsäkerhetsperspektiv är både sten och tegelhus att föredra. Detta betyder bland annat att du ofta får bättre försäkringspremier för sten eller tegelhus i jämförelse med trähus.

Likt tegelhus tar ofta längre tid att färdigställa ett stenhus då det finns färre färdigbyggda eller halvfärdiga husdelar att arbeta med. Dessutom kräver stenmaterial mer energi vid tillverkning, därav det högre inköpspriset.

Att bygga med stil

I det flesta fall väljer husägare att bygga ut i stil och enlighet med det befintliga huset. Detta kan oftast ses som det säkraste alternativet då den nya utbyggnaden passa in i de omkringliggande omgivningarna. Är du ute efter något mer unikt kan du välja att designa din tillbyggnad så att den helt bryter mot husets utseende och stil. Du kan till exempel välja att blanda byggnadsmaterial, har du sedan tidigare ett tegelhus kan du bygga din utbyggnad i trämaterial. Oftast är utbyggnader lättast att bygga i trämaterial och du kan enkelt välja att måla utbyggnaden i en färg som smälter ihop med det redan befintliga tegelhuset.

Hus med blandade materialval ses ofta i mer moderna husområden. Kontrasterna som skapas du arbetar med olika material kan skapa ett riktigt häftigt och unikt utseende men det finns dock en risk att du tröttnar på den nya unika stilen efter ett tag. Tänk noga igenom dina val innan du börjar bygga då det oftast inte är lika lätt att bygga om eller förändra din tillbyggnad när bygget är klart. Vet du med dig att du snabbt tröttnar på unika och udda stilar är det kanske säkrare att bygga i enlighet med husets stil. Planerar du dessutom att sälja huset inom en snart framtid bör du välja en stil som du tror flest potentiella husköpare finner mest attraktivt.

Anlita en arkitekt

Att planera för och ta fram ritningar på en tillbyggnad är inte alltid det lättaste. Är du dessutom i behov av smarta och praktiska lösningar för en mindre yta som 15 kvadratmeter kan det vara guld värt att anlita en arkitekt. En arkitekt har både erfarenhet och kan ofta arbeta fram flera olika kreativa lösningar på hur du bäst kan utnyttja det nya utrymmet för att tillgodose dina behov. En arkitekt ta dessutom till hänsyn både de invändiga samt utvändiga förutsättningarna och ser till att din tillbyggnad placeras på det mest optimala och ekonomiska läget i huset.

Tänk på att tydligt kommunicera dina behov och önskemål med arkitekten i ett tidigt planeringsskede för att få ut så mycket som möjligt av deras tid och kompetens. Se även till att välja en arkitekt som du kommer överens med och någon som delar dina visioner.

Räkna med att en arkitekts arvode generellt ligger på 6-10 % av den totala tillbyggnadens kostnad. Läs mer om att anlita en arkitekt här (länk till text om att anlita en arkitekt)

Kostnad och ROT-avdrag

Beroende på vilken typ av tillbyggnad du planerar för, komplexiteten samt omfattningen av denna, kommer slutpriset naturligt att variera. Behöver du till exempel flytta existerande väggar till följd av din tillbyggnad kommer slutpriset självfallet att öka. Är dessa väggar dessutom bärande ökar kostnaderna ytterligare.

Slarva inte när du sätter ihop budgeten 

Innan du påbörjar ditt byggnadsprojekt bör du ha satt ihop en väl genomtänkt budget. Låt gärna en byggnadsingenjör med erfarenhet kolla över din budget för att säkerställa att du planerat för alla utgifter. Utöver arbetskostnader för arkitekt, snickare och övriga hantverkare tillkommer även materialkostnader och eventuellt kostnader för bygglov och tillstånd. Det är viktigt att lämna lite rum i budgeten, omkring 10 procent, för andra oplanerade utgifter.

Totala kostnaden

En utbyggnad kostar generellt omkring 20 000 – 35 000 kronor per kvadratmeter, men detta riktpris kan som sagt variera beroende på vilken typ av utbyggnad du väljer att genomföra. Val av material samt placering av utbyggnaden i huset kommer även det att påverka slutkostnaden.

Så sänker du materialkostnaden

Jämför olika offerter 

Bestämmer du dig för att anlita en byggnadsfirma, se då till att jämföra minst tre olika firmor och be om offerter från alla tre. Service och pris kan variera så se till att du väljer en firma du både känner dig trygg med och som erbjuder ett pris din budget klarar av. Förhandla gärna fram ett fast pris med din hantverkare eftersom ett rörligt pris lätt kan dra på sig extra utgifter under arbetets gång och därmed kan överstiga din budget. Ett billigare alternativ är självfallet att genomföra utbyggnaden själv. Är du händig och har viss erfarenhet inom området kan detta vara rätt val för dig. Ett annat alternativ är att endast anlita hantverkare eller en arkitekt för delar av bygget och sedan slutföra projektet själv.

Du är berättigad att ansöka om ROT-avdrag för din tillbyggnad. Tänk på att det maximala beloppet du kan ansöka om är 50 000 kronor per person och år. Läs på Skatteverkets hemsida för uppdaterad och korrekt information.