Väntas det tillökning i familjen eller börjar huset bara kännas lite trång? Är du i behov av fler sovrum? Det finns andra alternativ än att flytta när huset börjar bli för litet. Ett smart sätt att skapa mer boyta, är att genomföra ett taklyft och på så sätt få extra utrymme i form av en ovanvåning.

Höja taket på din bostad är fördelaktigt då det inte tar upp mer tomtyta. Detta kan framförallt vara positivt för dig som bor på en mindre tomt eller i ett tätbebyggt område. Är du dessutom en trädgårdsfantast kan du lugnt försäkra dig om att taklyftet inte kommer innebära att du måste ge upp din trädgård eller flytta rabatter.

Det krävs noggrann planering

höja taket på bostaden
Att höja taket är ett relativt kostnadseffektivt sätt att få en större bostad.

Ett taklyft innefattar mer än att endast lyfta taket på ditt befintliga hus. För att din nya våning ska bli komplett måste nya ytterväggar och eventuella fönster komma på plats. Husets existerande yttre fasad måste byggas ihop med de nya ytterväggarna som kommer att omge din ovanvåning. Redan innan arbetet med taklyftet drar igång, bör du ha en detaljerad ritning även för den invändiga planlösningen. Den inre planlösningen kommer att påverka var du placerar fönster och andra yttre element. Har ditt hus en skorsten? I så fall måste skorstenen förlängas vilket du kan behöva professionell hjälp med. Planera för detta arbete i god tid.

Se över planlösningen inomhus

När det kommer till den inre planlösningen kan det vara en fördel att ta hjälp av en arkitekt som ser till att du utnyttjar den nya boytan på ett fördelaktigt sätt. En arkitekt har erfarenhet av att anpassa planlösningar efter dina unika behov. Tänk noga igenom hur många rum du vill ha, var du vill att trappan ska placeras samt om du behöver bygga till ett nytt badrum på ovanvåningen. Om så är fallet, försöka att placera badrummet ovanpå ett underliggande befintligt badrum. Det kan spara dig många extra arbetstimmar och därmed hålla nere kostnaderna eftersom du kan dra nytta av befintliga rör och avlopp från ett annat badrum snarare än att dra nya rör genom halva huset.

Innan bygget påbörjas är en annan god idé att anlita en kunnig fackman för att inspektera det befintliga husets skick samt se till att bärande väggar klarar av den extra vikt som en ovanvåning innebär. I vissa fall måste undervåningen stärkas upp och fixeras med stödbjälkar.

Färdiga moduler eller lösvirke?

De yttre väggarna som utgör en del av taklyftet kan antingen byggas med lösvirke eller genom att köpa färdiga väggmoduler som lyfts på plats. Fördelen med att köpa färdiga moduler är att arbetet går att färdigställa mycket fortare än om du bygger med lösvirke. Bygger du med moduler får du räkna med en till två veckors arbete från rivning av befintligt tak tills nytt tak och ytterväggar är på plats igen. Väljer du istället att bygga med lösvirke kan samma process ta omkring fyra till sex månader. De goda nyheterna är att du ofta fortfarande kan bo kvar i huset medan arbetet med taklyftet genomförs.

Anlita en firma

Att höja taket på din bostad är en teknisk process. Det är viktigt att det görs på rätt sätt för att inte skada det befintliga huset. Vi rekommenderar att du anlitar en byggfirma som är specialiserad på just takhöjning för att vara säker på att arbetet blir korrekt utfört. Dessutom kan lyftkranar och specialverktyg behövas. I de flesta fall hjälper de mer specialiserade taklyftningsfirmorna endast till med det yttre skalet, det vill säga väggar och tak och du behöver sedan själv slutföra arbetet med den inre planlösningen. Alternativt kan du anställa en byggfirma för att hjälpa dig med även detta arbete.

Glöm inte bort el och vatten…

Tänk även på att du kommer behöva dra in el, vatten och värme till din nya våning. Elarbetet måste göras av en certifierad elektriker medan vatten går bra att dra själv. Är du händig och vill spara på utgifterna finns en hel del arbete du kan utföra själv medan de mer tekniska och specialiserade delarna av processen bäst genomförs av en byggfirma.

När du väljer byggfirma, se till att de är registrerade med F-skattsedel hos skatteverket och har goda rekommendationer från tidigare genomförda arbeten.

Vad kostar det att höja taket?

Ett generellt snittpris för en takhöjning ligger mellan 7 000 och 12 000 kronor inklusive moms per kvadratmeter fasad som måste byggas till.

Ditt val av material och husets läge kan komma att påverka priset. Slutpriset kan även variera beroende på om du behåller och återanvänder det befintliga taket eller ej. Har ditt befintliga tak takpannor och isolering i gott skick finns ingen anledning till att dessa komponenter inte kan återanvändas även för det nya taket.

Beställ offerter och glömt inte bort att fråga om ROT-avdraget

Se till att begära minst tre offerter från olika taklyftningsfirmor för att vara säker på att du får ett bra pris. Du kan även ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnadens del av taklyftet. Detsamma gäller om du anlitar en byggfirma för att hjälpa till med de inre arbetsuppgifterna för att färdigställa den nya övervåningen. Maxbeloppet du kan ansöka om per person och år är 50 000 kronor.

Att höja taket för att få en till våning i huset är ofta en lönsam investering. Framförallt om du bor närmare en storstad med hög efterfrågan. I de flesta fall får du tillbaka investeringen när du säljer ditt hus. Dessutom är takhöjning ofta ett billigare alternativ än nybyggnation.

Behöver jag bygglov?

Planerar du att höja eller sänka taket mer än 10 centimeter krävs bygglov. Dessutom bör du ta en titt på detaljplanen i ditt område för att försäkra dig om att du faktiskt får lov att höja taket på ditt hus. Detta bör göras innan du ansöker om bygglov. Då slipper du betala avgiften för bygglovsansökan i onödan. 

Du behöver inte skriftligt medgivande från dina grannar för att genomföra ett taklyft. Detta behövs om du till exempel planerar en tillbyggnad till din bostad som kommer att placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Självfallet är det fortfarande en bra idé att informera dina grannar om dina byggnationsplaner för att bibehålla en god stämning i området.

Se till att ansöka om bygglov i god tid genom att skicka in ritningarna till byggnadsnämnden i din kommun.