Ska du bygga ut är det naturligt att du har många frågor. Utbyggnader kan nämliga varieras i det oändliga. De kan vara olika stora eller små. Ibland innebär det att du bygger till ett helt extra hus eller bygger ut entrén till en punschveranda. 

Det är svårt att ge några extra svar på grund av ovanstående skäl.  Förhållandena skiljer sig helt enkelt för mycket från fall till fall. Men här ska vi i alla fall göra en del försök att besvara lite mer generella frågor. På övriga sidor här på Bygga ut kommer du att hitta mer detaljerad information och att bygga ut. Vi kommer även att kontinuerligt uppdatera sajten med mer information, och fler enkla frågor & svar.

Hur mycket kostar det att bygga ut?

Detta beror givetvis på hur pass stor utbyggnad det handlar om. Normalt brukar man säga att den ungefärliga kostnaden ligger på 15 000 per kvadratmeter, men det kan bli både mer och mindre. Ju mer avancerad och stor utbyggnaden är på höjden, desto dyrare pris per kvadratmeter. En tillbyggnad på 25 kvadratmeter får man räkna med totalt kommer att kosta mellan 250 000 och 500 000 kronor.

Så kan du sänka materialkostnaderna 

Gäller ROT-avdraget när man bygger ut?

Rotavdraget gäller normalt när man bygger ut, förutsatt att man står som ägare för huset. Det krävs också att man betalar skatt i Sverige och har fyllt 18 år senast det år arbetet gjorts. Rotavdraget ligger för närvarande på 30 procent, upp till maximalt 50 000 kronor per person och år. Alla som står som delägare till huset och är med och betalar kan utnyttja sitt rotavdrag vid utbyggnad. Är man två så innebär det att man kan utnyttja rotavdraget upp till 100 000 kronor, är man tre 150 000 kronor och så vidare. Observera också att rot- och rutavdraget är i en gemensam ”pool” numera; har du utnyttjat rutavdraget för 10 000 under året har du bara 40 000 kronor av rotavdraget kvar.

Läs mer: Vilka regler måste jag ta hänsyn till när jag ska bygga ut?

Behövs bygglov när jag ska bygga ut?

Det beror på hur pass stor utbyggnad det handlar om; för utbyggnader som är större än 15 kvadratmeter krävs normalt bygglov. Men i vissa fall kan det krävas bygglov även för mindre utbyggnader, och du ska alltid vända dig till byggnadsnämnden och meddela om du ska utföra en utbyggnad. Du får inte påbörja bygget förrän byggnadsnämnden ger dig klartecken. Reglerna gällande bygglov kan också skilja sig en del från kommun till kommun och vara både hårdare och friare. Vänd dig till kommunen för att ta reda på vad som gäller för just dig.