Husets grund är en av de viktigaste delarna i ett husbygge. Utan en stabil och välbyggd grund, anpassad till det område du bygger ditt hus i, finns risk att ditt hus drar på sig många framtida skador och problem. En välbyggd grund har en livslängd på flera hundra år så det är väl värt att investera i ett ordentligt grundarbete.

stort hus vid sjö
Om du bor nära sjö eller hav är det bra att bygga en hög husgrund som håller undan fukt.

Det finns idag många olika varianter och metoder att använda för att lägga en grund till ditt hus. Markförutsättningarna i ditt område och den typ av hus du planerar att bygga spelar stor roll i valet av husgrund.

Gjuta platta på mark – hur gör man?

Att gjuta en betongplatta som grund för ditt hus är en mycket vanlig och populär metod. När du bestämt dig för var på tomten du vill gjuta din grund påbörjas förberedelserna med markytan. Marken måste grävas ur och en hel del jord ersätts sedan med isoleringsmaterial, kringliggande dränering och grus samt makadam som skapar en stabil grund att gjuta en betongplatta på. Gruslagret under plattan måste sträcka sig en bit utanför den gjutna plattans ramar för bästa resultat.

En betongplatta består i flesta fall av cellplastisolering, armering, betong, golvvärme samt kantelement.

Kantelement läggs på plats för att skapa en ram kring betongplattan. Därefter läggs isoleringsskivor, armering samt eventuellt värmesystem ner innan det är det dags att fylla på med betong. För att gjuta en betongplatta krävs stora mängder betong och det är därmed vanligast att beställa en betongbil som levererar fabriksfärdig betongblandning. Tänk på att dessa betongbilar väger extremt mycket och enkelt måste kunna ta sig fram till tomten. Är din tomt belägen i ett mindre samhälle med små och svårframkomliga vägar är detta alternativ inte att rekommendera.

Det är bra om det är nollgradigt ute

Du kan beställa betong som levereras med en betongbil. Vi rekommenderar inte att du hämtar betongen själv om du ska gjuta en husgrund. Det är tungt! En kubikmeter betong väger flera ton.

Då betong är en färskvara, har du ungefär 1–2 timmar på dig att sprida ut betongen på din betongplatta till ett jämt lager innan den börjar torka. Det är rekommenderat att du anlitar kunniga fackmän för detta jobb då en betongplatta måste vara helt slät och jämn för att fungera som en bra husgrund.

Det är viktigt att din betongplatta torkar på ett korrekt sätt och för att detta ska kunna ske krävs rätt lufttemperatur samt låg vattenavdunstning. En lufttemperatur under noll och hög vattenavdunstning motverkar att betongen torkar på ett sätt som gör den tät och hållbar. De allra första dygnet av torkningsprocessen är det allra viktigaste. Se till att skydda betongen så gott det går genom att antingen värmeisolera betongplattan med ett värmeaggregat eller med speciella betongmattor. Vid hög vattenavdunstning kan du motverka att betongen torkar ut för fort genom att ‘vattna’ plattan. Tänkt på att du inte kan använda denna metod om temperaturen är under noll.

Därför ska du investera i en betongplatta 

Fördelar med en betongplatta som grund är att denna metod innebär är lägre risk för att plattan kommer att sätta sig. Detta tack vara att anläggningsytan mot marken är stor. Du får en väldigt stabil och hållbar husgrund. En nackdel är den högre miljöpåverkan det innebär att framställa betong. Detta materialval kräver mycket energi vid framställning.

Kostnaden för att gjuta betongplatta beror på hur stor grund du behöver gjuta samt vilka material du väljer att använda. Priset ökar dessutom om du anlitar fackmän för arbetet. Räkna med en summa omkring 1500 – 3000 kronor per kvadratmeter inklusive arbetskostnad.

Krypgrund

Krypgrund är en annan mycket populärt husgrundsmetod som idag används flitigt i Sverige. En krypgrund ger dig, som namnet antyder, möjlighet att krypa under grunden för att med jämna mellanrum inspektera din husgrund. Detta kan vara bra om du tror att grunden är utsatt för skador eller fukt. Krypgrunder byggs med hjälp av grundbalkar och grundmurar som placeras i ett bärande linjärt mönster. Ditt hus kommer därmed att vila på en grund som lyfter upp huset en bit ovanför marken.

Därför ska du investera i en krypgrund 

Att bygga en krypgrund är både enklare och billigare än att gjuta en betongplatta och denna metod lämpar sig särskilt bra för fabriksfärdiga hus. Fabrikstillverkade hus levereras ofta med färdiga bjälklag vilket skapar en stabil konstruktion tillsammans med krypgrunden. Krypgrundens all element kan levereras kompletta och därmed behöver undviker du att behöva gjuta eller vänta på betong som måste torka under byggnadsprocessen.

Förr i tiden byggdes ofta krypgrunder utan isolering kring grundbalkarna. Istället isolerades endast bjälklaget vilket ofta ledde till lägre lufttemperaturer under huset. Vid fuktiga och varma sommardagar skapades kondensation när den kalla luften under krypgrunden stötte samman med varmare luft utifrån. Kondensationen ledde till fuktskador som i värsta fall skapade mögel i bjälklaget under huset. Idag har vi inte dessa problem då även grundbalkarna i stommen isolera. Detta bidrar till att hålla en jämnare temperaturen under krypgrunden och därmed skapas inte lika mycket kondens eller fukt. Idag finns många olika isoleringsmaterial att välja mellan som motverkar problem med fukt vid bygge av krypgrund.

Krypgrund är ett mycket bra alternativ till husbyggen där betongplatta är uteslutet på grund av svåråtkomligt tomtläge.

Källargrund

En källargrund är som det låter en grund med källarutrymme. Själva grunden gjuts på liknande sätt som när man gjuter en betongplatta. Den största skillnaden är att källargrundens betongplatta måste grävas ner betydligt djupare i marken.

Därför ska du investera i en källargrund 

Källarutrymmet kan användas både som bostadsyta eller som praktiskt källarförråd. Planerar du att använda din källargrund som bostadsyta, se då till att isolera väggarna och grunden ordentligt. En källargrund ska aldrig isoleras inifrån då detta kan orsaka fuktproblem.

Det krävs markarbete, dränering och isolering

När du bygger en källargrund är markarbetet mer omfattande än vid till exempel en betongplatta närmare markytan. Detta beror bland annat på att du måste gräva dig mycket djupare ner för att skapa utrymme för din källare. Kostnaderna kommer naturligt att stiga då det är mer arbete och material involverat för att bygga källarväggar. Väggarna byggs ofta av cement eller sten och blir den grund som själva huset kommer att vila på.

Är din tomt belägen i ett område med högt dagvatten är riskerna betydligt högre att du får problem med fukt runt din källargrund. Dränering samt isolering är oerhört viktigt om du väljer denna typ av husgrund. Du hittar mer information om dränering längre ner på den här sidan.

Plintlösning

Planerar du att bygga ett hus på en tomt med sluttning eller ojämna bergsytor, kan ditt bästa alternativ för husgrund vara att bygga med plintar. Tänk på att plintgrund är en oisolerad grund vilket gör att detta val inte är särskilt lämpat för ett hus som är avsett för året-runt-boende. Tänker du bygga sommarhus eller fritidshus kan denna metod däremot fungera bra.

Tjällyftning

Temperaturen i Sverige, framförallt under vinterhalvåret, kan ofta gå ner rejält och det är inte ovanligt att vi har minusgrader. Detta medför tjäle i marken. När du bygger husgrund är tjäle något du måste ta med i beräkningarna för att motverka att din husgrund skadas till följd av de låga temperaturerna. I Norrland måste du till exempel gräva så djupt som 2.5 meter under markytan för att nå en tjälfri nivå medan det i södra Sverige räcker med 1.1 meters djup.

Beroende på vilken typ av grund du gjuter samt om du lägger in andra köldskyddande element, såsom isolering runt husgrunden, kan du komma undan utan att behöva gräva ner husgrunden lika djupt. Ta hjälp en kunnig hantverkare för att räkna ut vad som gäller i ditt område samt vilka alternativ som passar ditt husbygge bäst. 

Dränering – varför är det så viktigt?

När du planerar att lägga en husgrund bör du även tänka på dränering. Detta är oerhört viktigt om du väljer att bygga en källargrund. Oavsett vilken typ av husgrund du väljer, är dränering att rekommendera för att undvika kostsamma problem.

En husgrund utan dränering kommer med största sannolikhet att dra på sig fuktskador vilket i sin tur kan leda till mögel i husets stomme, något du definitivt vill undvika.

Att lägga in ordentlig dränering under arbetets gång är både praktiskt, mer ekonomiskt och kommer dessutom att spara dig mycket tid. Se till att ta hjälp av en kunnig hantverkare för att diskutera dräneringsbehov runt din husgrund; alla hus är olika. Material och metod kan dessutom variera beroende på var i Sverige du bygger ditt hus samt vilket väderklimat huset kommer att utsättas för.

Gemensamt för alla husgrunder är att de dräneringsmaterial du köper bör hålla högsta tänkbara kvalitet! Tyvärr är det ofta så att oavsett hur bra du än dränerar så kommer dränering att naturligt sätta sig med åren. Då behövs ofta en omdränering utföras. Tecken på att det kan vara dags att dränera kring ditt hus är ofta att du känner av en unken, fuktig luft från källarvåningen eller golvytan. Arbetet med att dränera om ett hus, görs med fördel i omgångar där olika sektioner kring husgrunden grävs upp i olika steg. Ett hus är väldigt tungt och det finns en risk för att husgrunden kan rasa samman om detta inte görs på rätt sätt.

Investera också i fuktskyddande skivor 

Dränering hjälper till att leda bort  både ytvatten och grundvatten som naturligt bildas krig huskroppen. För att ytterligare skydda ditt hus mot fukt kan du montera upp så kallade fuktskyddande skivor längs med de yttre källarväggarna runt om huset. Dessa skivor kan även kombineras med isolering vilket är viktigt om din källargrund ska användas som boyta. På det stora hela är detta inte en särskilt stor utgift och det kan spara dig många sömnlösa nätter till följd av fuktproblem.

Köp dräneringmaterial 

Idag finns det många olika dräneringsmaterial för dränering längs med husgrund. Vanligen används dräneringsrör med hål där vattnet kan rinna ner och ledas bort från huset. Dessa rör kan beställas i till exempel tegel, plast eller betong. Plaströr är det allra vanligaste alternativet, se till att röret är minst 7,5 centimeter i diameter och att det är gjort av dubbelplast för längre hållbarhet. Rören omges sedan av grus som är speciellt anpassad för dränering. Gruset får inte vara för finkornig då detta kan täppa till dräneringshålen i rören. Det är dessutom viktigt att välja ett grus speciellt anpassat för dränering så att vatten lätt kan rinna ner till dräneringsrören.

Utförs arbete med husgrund eller dränering av fackmän får du lova att ansöka om ROT-avdrag. Du kan ansöka om upp till 50 % av arbetskostnaderna. Kom ihåg att maxbeloppet du kan ansöka om är 50,000 per person och år.  

Tips! Se till att inte lägga några rabatter i direkt anknytning till husgrunden. Jord drar åt sig fukt och växternas rötter kan försämra dräneringen runt huset.

Lyxigt med golvvärme

Golvvärme kan kännas riktigt lyxigt och dessutom värma upp ditt hus under kalla vinterdagar. För att få ut så mycket som möjligt av din golvvärme bör du tänka igenom hur du bygger din husgrund samt hur mycket isolering du bör lägga in. Generellt sett är det rekommenderat att lägga in ett isoleringslager på minst 30 cm din betongplatta. Annars finns det stor risk för att all värme som golvvärmesystemet genererar läcker ut neråt i marken. Detta skapar onödigt höga energikostnader och minimal husuppvärmning.

Det allra vanligaste sättet att lägga in golvvärme är att gjuta in det vattenburna värmesystemet direkt i husgrundens betongplatta. I vissa fall, framförallt om du har en krypgrund, kan golvvärmen byggas in i träbjälklagen. För att golvvärme ska fungera på ett optimalt sätt är det, utöver isolering, även viktigt att temperaturen är inställd på rätt värmegrad. Den temperatur som är optimal för just ditt hus kan variera beroende på vilken typ av undergolv du lagt samt golvets tjocklek. Ett tunnare golv kommer naturligt att värmas upp snabbare och därmed kan du välja en något lägre temperatur. Somliga golvmaterial leder dessutom värme på ett bättre sätt, klinker, kakel och plastmattor är bra alternativ.

Vilka är för- och nackdelarna med golvvärme? 

Fördelar med att installera golvvärme i ditt hus är dels att värmen sprids jämnare i huset än om du till exempel har vanliga väggelement. Dessutom motverkar golvvärme kvalster, då kvalster inte trivs när golven är uppvärmda. Detta kan vara en fördel om någon i familjen är allergisk.

En nackdel med golvvärme är att vid snabba och kraftiga temperaturskiftningar kan golvvärmesystemet ta lite längre tid än andra uppvärmningsmetoder att återställa korrekt temperatur. Golvvärme är heller inte det bästa alternativet om du har trägolv. Trä leder inte värme särskilt bra och därmed kommer en stor del av golvvärmen att gå förlorad. 

Behöver jag bygglov?

Är planen att gjuta en husgrund för att sedan bygga hus, måste du ansöka om bygglov. Dina planritningar måste redogöra för hela byggprojektet inklusive husgrunden. Ansökan om bygglov skicka in till byggnadsnämnden i din kommun. Se till att du ansöker om bygglov i god tid innan du planerar att påbörja arbetet för att inte riskera onödig fördröjning som kan leda till extra kostnader.

Vilka regler gäller när jag bygger ut?