Drömmer du om att ha en egen balkong där du kan sitta och njuta av en kopp kaffe i vårsolen? En balkong förhöjer inte bara värdet på din fastighet utan kan också öka trivseln och välmåendet för de som bor i fastigheten.

Att bygga till en balkong, oavsett om du bor i ett hus eller en bostadsrättsförening, anses nästan alltid vara en god investering. Du kommer med största sannolikhet få tillbaka investeringen den dag du bestämmer dig för att sälja. Det finns dock finns ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till för att byggnadsprocessen ska bli gå så smidig som möjligt.

Bostadsrättsförening eller egen villa – vilka regler gäller?

Planerar du att bygga till en balkong till ditt hus, är processen aningen enklare än om du bor i en bostadsrättsförening. För villaägare får du sedan mitten av 2017 lov att bygga till en liten balkong, under 15 kvadratmeter, utan att ansöka om bygglov från byggnadsnämnden i din kommun. Ligger ditt hus i ett detaljplanerat område kan det dock vara så att detaljplanen har vissa undantagsregler som du måste följa. I detta fall kan du fortfarande behöva ansöka om bygglov trots att din balkong kommer att vara mindre än 15 kvadratmeter.

För ett hus i ett område med en detaljplan måste du även anmäla bygget till bostadsnämnden för att få ett startbesked. Dessutom gäller samma regler som vid andra mindre tillbyggnader. Planerar du alltså att bygga balkongen närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha ett skriftligt medgivande från dina grannar innan bygget startar.

Om ditt hus har ett kulturhistoriskt värde eller ligger i ett område med speciellt kulturhistoriskt arv kan ytterligare regleringar gälla.

Det är alltid bäst att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller för just ditt hus innan du sätter igång med byggnadsprocessen och riskerar att dra på dig onödiga kostnader.

För dig som bor i en bostadsrätt…

Äger du en bostadsrätt i en bostadsrättsförening och vill bygga balkong? Då ser processen aningen annorlunda ut.

En bostadsrättsförening kan ha egna regler gällande balkongbygge. Det allra första du bör göra är därför att ta reda på om föreningen är öppen för att diskutera balkongbygge. Vem vet, föreningen har kanske redan andra medlemmar som också har visat intresse för att bygga balkonger. Det är alltid bra att höra dig för bland dina närmsta grannar för att få en uppfattning om deras åsikt i ärendet. Är det flera som är intresserade, kan ni bilda en projektgrupp som tillsammans arbetar för att få igenom förslaget om balkonger.

Nästa steg är att lämna in en motion till årsstämman. För att få godkänt för ditt balkongbygge krävs i regel att 50 procent av föreningsstämmans medlemmar röstar ja till förändringen. Är det dessutom så att de tilltänkta balkongerna kommer att påverka andra medlemmars bostadsrätter negativt i något avseende, måste minst två tredjedelar av de berörda medlemmarna rösta ja till förslaget. Med berörd medlem menas en medlem vars bostadsrätts värde påverkas negativt av förändringen. Detta kan till exempel vara på grund av sämre ljusinsläpp eller mer insyn från en grannes lägenhet på grund av den nya balkongen. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att alla berörda medlemmar i föreningen, även de som inte medverkade på årsstämman, får en chans att rösta om förändringsförslaget.

I vissa fall kan balkongbygge godkännas trots att färre än två tredjedelar röstat ja till förslaget. I dessa fall betalas en ersättningssumma ut till de medlemmar vars bostadsrätter kommer att påverkas negativt av bygget. När alla röster samlats in och föreningen har ett skriftligt stämmobeslut, kan förslaget lämnas över till hyresnämnden för godkännande eller avslag.

Ansök om bygglov

Kvinna njuter av utsikten och en kopp kaffe på sin balkong.
En balkong brukar höja trivseln i huset. Varför inte avnjuta morgonkaffet ute i frisk luft innan du skyndar dig i väg till jobbet?

Om förslaget får godkänt av hyresnämnden är det dags att söka bygglov. Att bygga balkong i bostadsrättsföreningar ses som en fasadförändring och därmed behöver föreningen alltid ansöka om bygglov. Ofta kan en balkongleverantör eller byggfirma hjälpa till med bygglovsansökan. De har både erfarenhet och expertis inom området och kan därmed se till att ansökan är korrekt och har större chans att bli godkänd.

Vid godkännande om bygglov tar byggnadsnämnden i din kommun hänsyn till hur väl balkongen passar in i den befintliga miljön, arkitekturen och områdets detaljplan. På planritningarna bör balkongerna vara placerade symmetriskt och i en rak linje under varandra för att bygget ska få godkänt. Tänk på att balkonger positionerade ut mot en gata sällan blir godkända. Planera därför hellre balkongbygge mot innergården. Den nedersta balkongen måste byggas med minst 3 meters höjdavstånd från gårdsplanen. Har bostadsrättsföreningen dessutom en kulturarvsmärkning kan ytterligare restriktioner förekomma. Se till att vara väl påläst om detta innan byggnadsprojektet drar igång.

Om bygget blir godkänt av byggnadsnämnden i din kommun kan din förening skriva på ett avtal med en balkongleverantör och komma överens om en tidsplan för projektet. När bygget av balkongerna är klart måste de genomgå en besiktning. Oftast anlitar bostadsrättsföreningen en utomstående besiktningsman som kontrollerar att balkongerna har byggts på ett korrekt och tillfredsställande sätt.

Föreningen är som sagt ansvarig för byggnadens fasad, vilket även omfattar balkonger. Därmed är det föreningen som skriver på ett avtal med balkongfirman samt tar ekonomiskt och juridiskt ansvar för projektet. Kostnaden för balkongbygget samt framtida underhåll står däremot du som bostadsrättsägare för. Förhöjda underhållskostnader för lägenhetsägare med en ny balkong måste blir godkända och uppdaterade i föreningens stadgar.

Balkongens design, läge och konstruktion

När du planerar att bygga en balkong är det viktigt att du noga tänker igenom den estetiska aspekten samt vad som är viktigast för dig. Balkongen bör designas så att den smälter väl in i den närliggande omgivningen samt efterliknar eller kompletterar existerande fasad. För bostadsrättsföreningar är detta inte bara ett måste för att får bygglov, det förhöjer även värdet på bostadsrätten. Är den existerande fasaden en träfasad? Då är det oftast snyggast att bygga en träbalkong snarare än till exempel en glasbalkong. För mer moderna byggnader och hus kan en glasbalkong vara det bättre alternativet. Anlita en arkitekt om du är osäker på vad som kommer att passa just din bostad bäst.

Hur vet jag att det är rätt arkitekt för mig?

Se till att du väljer rätt material

Oavsett om du planerar balkongbygge för en bostadsrätt eller ett hus, finns ett antal gemensamma faktorer du bör tänka på i planeringsstadiet. Det material du väljer att bygga din balkong av, oavsett om det är trä, glas eller betong, måste vara anpassat för och klara av den väderlek balkongen kommer att utsättas för. Både betong och trä måste ytbehandlas med jämna mellanrum för att undvika onödiga skador och risk för att balkongens grund går sönder.

I Sverige kan vi räkna med en hel del nederbörd. Det är viktigt att din balkong har designats så att regn enkelt kan rinna av. Balkonggolvet måste hinna torka upp mellan skurarna. Det är även smart att leda bort regnvatten på ett sätt så att det inte rinner direkt ner på din grannes balkong eller vise versa.

Balkonger för hus är ofta byggda med bärande balkar under balkongen som går ner mot marken och är fästa i markytan. Detta är ett mycket stabilt och säkert metod. För balkonger till lägenheter fungerar denna metod tyvärr inte särskilt bra då de bärande balkarna kommer att se väldigt klumpiga ut och dessutom blockerar utsikt från fönster. För lägenheter används därför oftast en annan metod där en betongplatta ligger till grund för balkongen. Betongplattan vilar på stadiga stålbalkar som gjuts in i väggen. Slutligen avgränsas balkongen med ett stålräcke som både fungerar som säkerhetsskydd och även kan höja balkongens estetik. Färgval och typ av stålräcken finns i oändliga variationer, se till att välja något som passar in eller till och med förbättrar utseendet på den befintliga husfasaden.

Inglasad balkong eller inte?

En balkong kan vara öppen, inglasad eller ha ett tak, vad du väljer är ofta en smaksak. Vill du få ut så mycket som möjligt av din balkong och kunna använda den året om kan det vara en värt att glasa in den för att få skydd mot regn och vind. Då inglasade balkonger är mer skyddade mot väder och vind kräver de mindre underhåll än öppna balkonger. Dessutom bidrar inglasningen till att stänga ute buller och trafikljud vilket kan vara skönt om du bor inne i en stad. På sommarhalvåret kan det dock vara skönt med en helt öppen balkong. Idag finns en uppsjö av olika alternativ och lösningar. Prata med en balkongfirma för att få tips och idéer på vad som passar ditt hus eller din bostadsrätt bäst.

En inglasad balkong kommer naturligt att kräva en större investering än till exempel en öppen balkong utan tak.

Innan du bestämmer dig för på vilken sida av huset du vill placera din nya balkong, ta en titt på hur solen stiger upp och går ner i förhållande till ditt hus. Är det någon sida som får mer sol än andra sidor? Är du husägare kan du själv, beroende på husets placering och design, bestämma var du vill bygga din balkong. Morgonsol eller kvällssol? Tänk dock på att vissa väggar kan vara mer anpassade för att kunna hålla upp en balkong, ta hjälp av en byggnadsingenjör innan du tar ditt slutgiltiga beslut. Bor du i en bostadsrätt är det inte alltid säkert att du kan påverka detta beslut. Det kan även vara så att ni bara har ett alternativ att välja mellan.

Funderar du på att bygga din balkong själv?

Bor du i ett hus och funderar på att bygga till en balkong? Då rekommenderar vi att du tar hjälp av en professionell byggnadsingenjör. Bärande väggar bör inspekteras för att säkerställa att de kommer hålla för den extra vikt samt påfrestning på väggen en balkong innebär. Att bygga en balkong är ett mycket tekniskt projekt. Felkalkyleringar i ritningsplaner eller liknande kan leda till stora problem längre fram och, inte minst, innebära en risk för dig som kommer att använda balkongen i framtiden.

Bor du i en bostadsrätt kommer bostadsrättsföreningen att anlita en byggnadsfirma som genomför balkongbygget.

Kostnad och ROT-avdrag

Kostnaden för att bygga en balkong kan, likt många andra tillbyggnadsprojekt, skilja rejält beroende på vilken storlek, vilket material samt vilken metod din balkong byggs med.

För dig som planerar att bygga en balkong till ditt hus är det som sagt en god idé att anlita en byggnadsingenjör. Det säkerställer att ditt befintliga hus möter kraven för att kunna bygga till en balkong. Räkna med att en byggnadsingenjör kostar runt 1000 kronor i timmen plus moms. Väljer du sedan att anlita en snickare för att bygga balkongen kostar detta runt 450-600 kronor i timmen plus moms. Timpriset kan variera en aning beroende på hur erfaren snickaren är samt om du bor i en storstad eller ej. Timpriset för snickare är oftast något högre i storstäder med omnejd. Har du bestämt dig för att anställa en snickare? Se då till att begära minst tre offerter från olika företag och jämför dessa med varandra innan du skriver på ett arbetskontrakt.

Bygger ni balkonger i din bostadsrättsförening kan du räkna med att din balkong kommer att kosta dig som bostadsrättsägare runt 100,000 kronor.

Du är berättigad till att ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnader vid balkongbygge för småhus. Maxbeloppet du kan ansöka om är 50,000 kronor per person och år. Vid balkongbygge i en bostadsrättsförening är du inte berättigad till något ROT-avdrag. Detsamma gäller för inglasning av balkong eller reparation av balkonger i bostadsrätter. Anledning till detta är att balkonger, precis som fasaden på bostadsrätter, är bostadsrättsföreningens ansvar snarare än den individuella bostadsrättsägarens ansvar.

Att inreda din balkong

När din balkong är färdigbyggd är det dags att inreda den. Detta är något många husägare ser fram emot. Det finns många kreativa lösningar som kan hjälpa dig att skapa en riktigt mysig balkong:

  1. Välj utemöbler som tål alla sorters väder, regn, blåst, sol och snö. Det finns mängd olika utemöbler i många olika färger och former. Se till att välja utemöbler som klarar av vårt klimat i Sverige men som samtidigt är bekväma att sitta i.
  2. Din balkong kan få en mycket hemtrevlig och ombonad känsla om du lägger in ett balkonggolv. Alternativt kan du måla balkonggolvet i en ljusare färg och dekorera med en vädertålig matta. Golvplattor finns i många olika material, färger och mönster och är ett relativt billigt sätt att förändra utseendet på din balkong
  3. Inred med vädertåliga växter. Gröna växter eller krukväxter med blommor kan skapa en riktigt naturlig och avslappnad stil ute på din balkong. Har du ont om plats kan du hänga upp blomlådor på balkongräcket. Detta tar knappt upp någon plats alls men bidrar till ett effektfullt och trevligt utseende. Har du en inglasad balkong kan denna fungera utmärkt som växthus. Varför inte passa på att odla färska örter eller andra grönsaker
  4. Dekorera din balkong med belysning. Idag finns massa smarta utomhuslampor och dekorativ belysning att pryda din balkong med. Införskaffa belysning som drivs av solceller snarare än vanliga eldrivna glödlampor. Utnyttja gärna balkongräcket för att hänga upp din belysning och skapa ett effektfullt och dekorativt intryck.

Läs mer: Så går det till att bygga en veranda