Att bygga ett nytt hus eller bygga om ditt befintliga hus är ett stort projekt som kräver mycket av dig som planerar bygget. Inte minst måste du hålla koll på och följa alla de regler och lagar som gäller för just ditt bygge. Du måste dessutom ha en tidsplan och i vissa fall anlita en kontrollansvarig samt ansöka om bygglov. Mitt i allt detta planeringsarbete kan det vara lätt att glömma av att teckna en försäkring som skyddar dig om något skulle gå fel. Utan rätt försäkringar kan du bli betalningsskyldig samt dra på dig massa extra kostnader om till exempel den byggfirma du anlitat går i konkurs under projektets gång.

Räcker det inte med en hemförsäkring?

Det är viktigt att poängtera att din hemförsäkring oftast inte täcker skador eller olyckor vid nybyggnation eller tillbyggnader. En hemförsäkring täcker normalt endast sådant som har med ditt vardagsliv samt det befintliga huset att göra.

Därav har specialförsäkringar tagits fram som skyddar dig som ägare eller byggherre när du bygger ut eller bygger nytt. Planerar du att anlita en byggfirma eller enskilda hantverkare är det oerhört viktigt att du får bevis på att de har tecknat och är skyddade av de försäkringar som krävs för din typ av byggprojekt. I vissa fall måste byggfirman även teckna dig som medförsäkrad.

Färdigställandeskydd

Enligt lag måste du i vissa fall teckna försäkring för färdigställandeskydd. Detta gäller framförallt om du anlitar en byggnadsfirma eller enskilda hantverkare för att utföra ditt byggarbete åt dig. Denna försäkring tecknas därmed ofta av byggfirman eller hantverkaren. Försäkringen skyddar dig som konsument mot att inte kunna slutföra bygget om byggfirman skulle gå i konkurs. Det är dock ditt ansvar som byggherre att se till att försäkringen faktiskt är tecknad samt be om en kopia på försäkringen. Denna kopia måste du sedan skicka in till byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden avgör om du behöver ha ett färdigställandeskydd eller inte. Bedömningen bygger på vilket typ av bygge du kommer att genomföra samt hur mycket det kommer att kosta. Om byggnadsnämnden beslutar att du måste ha ett färdigställandeskydd, måste ett bevis skickas in till byggnadsnämnden innan de kan ge dig ett startbesked för ditt projekt.

Väljer du att genomföra ditt byggnadsprojekt själv behöver du inte ha ett färdigställandeskydd. Generellt sett behöver du endast färdigställandeskydd för byggnadsprojekt som genomförs på småhus, med andra ord en- eller tvåplanshus.

Allriskförsäkring

En allriskförsäkring täcker både ditt hus samt material och verktyg som används under arbetets gång. Normalt tecknas denna försäkring av den byggfirma eller de fackmän du anlitar. Det är därmed viktigt att du blir medförsäkrad. Se till att du få kopior som bevis på att denna försäkring är tecknad. Kontakta även det aktuella försäkringsbolaget för att dubbelkolla att du står med på försäkringen. Den här försäkringen innebär att ditt bygge är försäkrat under arbetets gång och upp till två år efter att du fått ett godkänt slutbesked från byggnadsnämnden.

Det är en god idé att läsa igenom försäkringens villkor samt exakt vad som ingår. I vissa fall kan kompletteringsförsäkringar behöva tecknas för fullt skydd.

Ansvarsförsäkring

kvinna gör research på dator
Se till att göra ordentligt med research innan du tecknar en försäkring. Det finns många faktorer som påverkar försäkringspremien. 

Anlitar du en byggfirma bör de även ha tecknat en ansvarsförsäkring. Denna typ av försäkring skyddar byggfirman och dess anställda om de råkar orsaka skada på dig eller din egendom. Detsamma gäller om de verktyg eller produkter firman använt sig av orsakar någon form av skada. Skulle ni dessutom hamna i tvist kan det vara en trygghet för dig som kund att veta att byggfirman har försäkring mot detta och därmed kan betala för eventuella rättegångskostnader och det skadestånd de eventuellt blir skyldiga att betala.

Nybyggnadsförsäkring

Fram till och med 1 juni 2014 var det lag på att du som byggherre tecknade en så kallad byggfelsförsäkring. Idag är detta inte längre ett krav utan en frivillig försäkring som numera går under namnet nybyggnadsförsäkring.

Vad innebär det?

Denna försäkring finns till för att skydda konsumenten mot eventuella byggnadsfel som kan uppstå efter att bygget slutförts och fått ett godkänt slutbesked från byggnadsnämnden. Byggnadsfel och skador kan bland annat bero på fel i konstruktionen eller att olämpligt material använts vid bygget. Ett exempel är att fel pappmaterial använts vid takläggning vilket har lett till att fukt lyckats ta sig in till innertaket och orsakat röta. Ofta kan det vara så att konstruktionsfel inte märks av förrän flera år efter det att bygget är klart.

Försäkringspremien är lägre vid standardiserade husbyggen

Idag kan den enskilde individen teckna en nybyggnadsförsäkring och även själv välja hur hög självrisk hen vill ha. Den premie du får betala för din nybyggnadsförsäkring varierar beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Väljer du att ha en högre självrisk, blir din premie förmodligen lägre. När försäkringsbolaget sammanställer kostnaden för din försäkring tittar de på ett antal olika faktorer. Dels spelar det en stor roll hur goda rekommendationer den byggfirma du anlitat har. Anlitar du en byggfirma som sedan tidigare anklagats för att ha byggt hus med byggnadsfel kommer din försäkring garanterat att kosta mer än om du anlitar en firma med endast goda omdömen. Utöver byggfirmans rykte, kan din försäkringspremie även öka beroende på hur komplext bygge du planerar att genomföra. Enklare, mer standardiserade husbyggen ger dig ofta en lägre försäkringspremie då risken för konstruktionsfel i dessa hus anses vara något lägre. Slutligen kan den omgivning du bygger ditt hus i komma att påverka din försäkringskostnad. Områden som har extrema väderförhållande eller högre luftfuktighet anses som mer riskabla vilket i sin tur kan öka kostnaderna för din försäkring.

De flesta försäkringsbolag erbjuder idag en nybyggnadsförsäkring som gäller i tio år efter att ditt byggnadsprojekt slutförts.

Försäkringsbolag erbjuder många olika försäkringar

Idag finns det en mängd olika försäkringsbolag och ännu fler försäkringar att välja mellan. Det är lätt att bli överväldigad av det stora utbudet och inte riktigt veta vilken försäkring som är rätt för just dig. I slutändan är detta ett personligt val, men det är som sagt viktigt att du är väl insatt i vad de olika alternativen innebär så att du kan ta ett väl genomtänkt beslut som passar dig och din situation.

Läs mer: Regler du bör ha koll på om du ska bygga ut