Det finns en mängd olika alternativ och material att välja mellan när det kommer till att lägga ett nytt tak. Vilken typ av tak du bör välja beror på en rad olika faktorer såsom hustakets lutning, omgivningen, väderförhållande, budget och inte minst design.

Tegelpannor
Takteglet ska ha kommit till Norden redan på 1100-talet. Då användes det främst på klosterbyggnader.

Att lägga ett nytt tak är något du kan göra själv om du är någorlunda händig. Räkna med att det kommer att ta tid och även kräva en hel del förplanering innan du kan sätta igång.

Självklart kan du även anlita professionell hjälp. Det finns många takfirmor att kontakta om du själv inte har tid eller lust att lägga nytt tak. Väljer du att anlita en takfirma för arbetet, tänk då på att begära minst tre olika offerter och jämför dessa med varandra. Priser och service kan variera stort beroende på vilket företag du kontaktar.

Ett tak som är lagt efter konstens alla regler kan ha en livslängd upp till 30 till 40 år. Genomför du dessutom kontinuerliga inspektioner kan det hålla ännu längre än så.

Hur byter jag tak?

Innan du påbörjar det fysiska takläggningsarbetet bör du ha en klar och tydlig plan över arbetets gång. Du bör också ha inhandlat allt nödvändigt material.

Tänk på i vilken årstid du väljer att lägga nytt tak. Undvik perioder med risk för mycket regn då detta kan skapa problem samt fördröja arbetet.

Planerar du att byta ut ett befintligt tak och vill ändra utseende eller material på detta tak? Då måste du ansöka om bygglov. Kom ihåg att det kan ta tid att få sin bygglovsansökan godkänd. Kontakta därför byggnadsnämnden i din kommun så snart du kan.

Lägg nya takpannor

Det finns flera olika sätt att lägga tak på men en av de mest vanliga och förekommande metoderna är när du lägger tak med takpannor.

Börja med råsponten 

Det första steget vid takläggning är att lägga råsponten. Råsponten är ditt så kallade undertak som du spikar fast direkt på takstolarna. Då råsponten är grunden till ditt tak är det viktigt att du använder dig av trävirke som är starkt nog att bära tyngden för dina tegelpannor eller eventuellt annat typ av yttertak. Planerar du att byta ut ett gammalt tak snarare än att lägga ett helt nytt tar du bort alla gamla pannor, gammal läkt och papp tills du når råsponten. Om råsponten är intakt och fri från fuktskador eller liknande kan du behålla denna del av taket. Gör alltid en ordentlig inspektion av råsponten innan du går vidare till nästa steg och ta hjälp av en takläggare om du är osäker.

Tips: mät vinkeln på ditt tak. Planerar du att använda dig av till exempel tegelpannor så kräver de oftast minst en 14 graders vinkel.

Skydda råsponten med takpapp

När råsponten är på plats är det dags att lägga takpapp, även kallat underlagspapp. För att fästa takpappen används så kallade pappspik. Se till att hela råsponten är ordentligt täckt med takpapp då det är takpappen som skyddar råsponten mot att eventuell fukt eller vattenläckor tränger in från yttertaket. När du lägger takpapp bör du använda dig av en överlappningsmetod som ser till att du inte får några springor eller glapp i takpappen. Se även till att taknocken samt takfoten är ordentligt täckta med takpapp. Längs med takfoten spikar du fast sedan fast en fotplåt som skyddar råsponten mot fukt.

När takpappen är på plats och fastspikat är ditt undertak klart och därmed skyddat mot eventuellt regn och fukt om det skulle börja regna under arbetets gång.

Sätt dit läkten

Nästa steg i processen är att spika fast läkten. Läkten utgör en väldigt viktigt funktion då den ser till att det finns ventilation mellan dina takpannor och undertaket. Läkten kommer även att hålla takpannorna på plats. Detta görs i två steg. Först lägger du ströläkten som placeras vertikalt längs med taket och med 60 centimeters mellanrum. Se till att placera varannan ströläkt direkt ovanpå en av takstolarna och nästa ströläkt mellan takstolarna. Ströläkten rekommenderas ha ett mått på 2,5 x 2,5 centimeter.

Och nu bärläkten 

Efter att ströläkten är på plats kan du påbörja arbetet med att spika fast bärläkten. Bärläkten läggs horisontellt längs med taket. Börja alltid nerifrån och arbeta dig uppåt mot taknocken. Den nedersta läkten ställs oftast på högkant för att få rätt vinkel på takpannorna. Bärläkten bör ha ett mått på 2,5 x 3,8 centimeter. Avståndet mellan läktarna beror på vilken typ av pannor du köpt. Måtten kommer oftast med bruksanvisningarna för takpannorna du köpt. Innan du går vidare till det sista steget, att lägga på pannorna, kan du montera fast extra detaljer såsom glidskydd eller fågellist.

Nu är det dags att fokusera på takpannorna

När du köper takpannor kan det vara smart att fråga om de även kan leverera dem och lägga upp dem direkt på taket. Detta kommer att spara dig mycket energi och tid då det är ett både tungt och tidskrävande arbete. Tänk även på att sprida ut pannorna i jämna högar på taket så att inte alla pannor ligger på ett och samma ställe och tynger ner ditt innertak. Lyckas du inte få tag på någon som kan leverera och lyfta upp takpannorna direkt på ditt tak finns även så kallade rullband att hyra vilket underlättar arbetet. Köp alltid ett antal extra pannor då det finns stor risk för att ett antal går sönder under arbetets gång.

Montera takpannorna korrekt (en rad i taget)

Dags att börja lägga ut pannorna. Börja i ett av de nedre hörnen och lägg ut den nedersta raden av takpannor. Se till att bredden på dina takpannorna passar perfekt till ditt tak. Har du felkalkylerat bredden finns halvpannor att köpa. Se även till att de nedersta pannorna sticker ut 3 – 5 centimeter nedanför takets kant för att skydda undertaket mot regnavfall och fukt. Fäst den nedre raden av takpannor med hjälp av stormclips, tegelkrokar eller pannspik. Har du ett väldigt brant tak kan det vara en god idé att fästa alla takpannorna men normalt sett räcker det oftast med att fästa de yttersta raderna av takpannor. När den nedersta är på plats kan du börja arbeta dig uppåt mot taknocken. Lägg ut en rad i taget och se till att takpannorna läggs rakt och med jämna mellanrum. Använd dig utav de spår som finns i pannorna för bästa resultat.

När båda sidorna av taket är täckta är det dags att fästa specialpannorna på taknocken, de så kallade nockpannorna. Se till att takpappet är ordentligt fastspikat ovanpå taknocken och att nockpannorna täcker en viss del av de översta takpannorna så att vatten och snöfall lätt kan rinna av utan att tränga sig in till undertaket. Se till att täta varje nockpanna med tätningsmassa innan du lägger på nästa nockpanna och fäst även varje nockpanna i taknocken med till exempel pannspik för att undvika att de blåser av.

Säkerhetslina och byggställning

Att lägga tak och befinna sig uppe på husets topp, innebär en risk. Anlitar du en takläggningsfirma tar de oftast med sig och sätter upp nödvändiga säkerhetsanordningar, men planerar du att lägga taket själv är det viktigt att du läser på om vad som krävs innan du sätter igång. Se till att alltid använda en väl förankrad säkerhetslina samt en stabil byggställning intill huset.

Väl värt att påpeka är även att höjden på ditt hus avgör vilka regler som gäller för taksäkerhet för ditt hus eller tillbyggnad; gå in på Boverkets hemsida för att läsa mer om detta. Är du osäker kan det vara bäst att anlita en professionell takläggare för att få hjälp med vad som gäller för just ditt hus.

Vilka risker finns det med att bygga ut?

Olika typer av tak, vilket material ska jag välja?

Lertegel eller betong?

Idag är tvåkupiga betongplattor det allra vanligaste alternativet av tak. Betongpannor är ett av de billigare alternativen, men samtidigt väldigt hållbart.

Lertegelpannor å andra sidan har länge ansetts vara både snyggare och enklare att se efter.

Så, vad är bäst?

Med dagens teknik håller betongpannor näst intill samma och i vissa avseende högre standard än lertegelpannor. Dagens betongpannor anses vara aningen tåligare än tegelpannor och går inte lika lätt sönder ifall de skulle blåsa av taket vid en eventuell storm. Dessutom får du ofta en garanti mot sprickor orsakade av låga temperaturer när du köper betongpannor. Detta kan vara en stor fördel i Sverige under vinterhalvåret då vi ofta upplever länge perioder med minusgrader.

grönt shingel
Takshingel som består av ett lager glasfiber. Det är lättare att arbeta med än traditionella takpannor.

Enkupiga och tvåkupiga takpannor skyddar mot fukt

Fördelen med både enkupiga eller tvåkupiga takpannor, oavsett om de är gjorda av betong eller lertegel är att de bidrar till en god ventilation mellan undertaket och yttertaket. Detta är väldigt viktigt då ett av främsta problemen med tak är fukt som lyckas tränga sig in till innertaket och skapa problem med röta. Enkupiga takpannor var vanligare förr i tiden medan vi idag ser fler tak med tvåkupiga takpannor. Det senare alternativet håller oftast tätare än enkupiga takpannor och är dessutom lättare att lägga.

En annan fördel med betongpannor är att de är falsade vilket ytterligare motverkar fukt och regnvatten från att tränga in till undertaket. Generellt sett håller därmed betongpannor tätare än klassiska lertegelpannor. Vill du använda dig av klassiska lertegelpannor rekommenderas att ditt tak har en lutning på minst 22 grader. Detta för att regnvatten ska rinna av ordentligt och inte lyckas tränga in under takpannorna ner till undertaket. För betongpannor räcker det oftast med 14 graders lutning.

Kontrollera hur mycket vikt ditt tak klarar

Betong och tegelpannor väger i stort sett lika mycket så oftast kan samma råspont ligga till grund för båda typer av pannor. Är du osäker på om ditt innertak klarar av vikten för takpannorna är det bäst att dubbelkolla med en professionell takläggare. Betongplattor är aningen bredare än lertegelpannor och därmed går den fysiska takläggningsprocessen aningen fortare att slutföra.

Är du ute efter en viss typ av färg på dina takpannor kan det vara en fördel att välja betongpannor då dessa kommer i ett större färgurval än traditionella lertegelpannor. Däremot sägs lertegelpannor åldras vackrare och ge taket mer liv. Du kan även välja att glasera dina takpannor vilket ger dem ett mer exklusivt utseende. Som tidigare nämnt, tänk på att du måste ansöka om bygglov ifall du väljer en ny takfärg eller ett nytt material.

Letar du efter ett miljövänligt alternativ tillverkat av naturliga råvaror kan fibercementpannor vara något för dig. Denna typ av takpanna är mindre än betongpannorna och har likt betongpannorna den fördelen att de kan läggas på tak med ner till 14 graders lutning.

Takpapp

Är du ute efter ett takalternativ för en mindre tillbyggnad, som till exempel en friggebod eller ett garage, kan takpapp vara ett alternativ för dig. Takpapp är både enkelt att lägga och billigt att införskaffa. Däremot är det känsligt för väder och vind och därmed inte lika tåligt som andra alternativ.

Takpapp håller inte heller lika tätt som exempelvis tegelpannor och det är därför väldigt viktigt att vatten och snö rinner av eller skottas bort så fort som möjligt för att undvika att fukt tränger sig in. Vid låga temperaturer kan ett papptak dessutom spricka och måste då bytas ut. Väljer du att lägga ett papptak på din tillbyggnad bör du inspektera det flera gånger om året för att undvika onödiga skador på ditt undertak.

Takshingel

Takshingel kan ses som en vidareutveckling av takpapp. Materialet är därmed något dyrare än takpapp. Viktmässigt är det ett mycket lättare alternativ att arbeta med i jämförelse med takpannor. Takshingel består av ett lager glasfiber som behandlats med asfalt vilket gör det mycket vattenavstötande. Takshingel har ofta ett ytlager av naturliga skiffer vilket bidrar till att det är slitstarkt och har oerhört lång livslängd med lågt underhåll. Detta alternativ är både lätt att lägga för hemmafixaren samt ett av de billigaste alternativen. Däremot rekommenderar vi inte takshingel för områden med mycket snö. Det finns andra bättre alternativt som ser till att snön naturligt faller ner från taket när snötäcket börjar bli för tungt.

Idag kan du hitta takshingel med mönster för att efterlikna traditionella takpannor. Dessa kan beställas i många olika färgalternativ.

Takshingel fungerar på tak från en lutning på 14 grader upp till 70 till 80 grader och kan fästas antingen med dess självklistrande funktion eller med spik.

Plåt- och plasttak

I vissa fall kan även plåt- eller plasttak vara ett bra alternativ för din tillbyggnad. Både plåt- och plasttak kommer i många olika färger och väger betydligt mindre än till exempel takpannor. Båda alternativen är billigare än exempelvis takpannor. Dessutom håller plåttak väldigt länge och har minimalt underhållsbehov. Plasttak används sällan till bostadshus men kan vara ett bra alternativ för till exempel förråd eller friggebod.

Kostnad och ROT-avdrag

Du kan ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnaden som tillkommer då du anlitar en takfirma för att lägga ditt nya tak. Räkna då med 30 procent avdrag från den totala arbetskostnaden. Det årliga maxbeloppet per person som du kan ansöka om är 50 000 kronor.

Att lägga ett nytt tak är en relativt dyr historia, men gjort rätt bör det hålla i minst 30 år. Slutgiltig kostnad för ett nytt tak beror mycket på vilket material du väljer samt om du väljer att lägga taket själv eller inte. En takläggningsfirma tar runt 650 kronor i timmen, inklusive moms, för arbetskostnaderna. Att lägga ett tak kan ta allt ifrån 30 minuter till 3 timmar per kvadratmeter, beroende på typ av tak du lägger.

Vad kostar det att bygga ut huset?