Om du planerar att bygga ut ditt befintliga hus kan det vara en god idé att anlita en arkitekt. En arkitekt kan spara dig både tid och pengar i det långa loppet och därför vara väl värt det extra arkitektarvodet. Arkitektens breda kunskap och erfarenhet brukar vara guld värt i tillbyggnadsprocessen. En arkitekt kan även hjälpa dig med ritningar som ofta är nödvändiga för att ansöka om bygglov för din tillbyggnad.

Att tänka på innan du anlitar en arkitekt

Innan du börjar boka in möten med olika arkitekter är det viktigt att du har funderat på vilka aspekter av tillbyggnaden som är viktigast för dig. Detta kan till exempel vara; design, tillbyggnad i enlighet med befintligt hus, kostnad för tillbygget, kreativa idéer och smarta lösningar, material och så vidare. Skriv ner dina tankar och idéer och kom förberedd till mötet med arkitekten för att få ut så mycket som möjligt av era diskussioner.

Du bör även ha kontaktat byggnadsnämnden innan du bokar in ett möte med arkitekten. Byggnadsnämnden håller koll på vad du får lov att göra och vad du behöver ansöka om bygglov för.

Läs mer om bygglov här.

Hur vet jag att det är rätt arkitekt för mig?

En arkitekt hjälper dig med planlösningen och ser till att din tillbyggnad harmoniserar med resten av bostaden.

En arkitekt hjälper dig med planlösningen och ser till att din tillbyggnad harmoniserar med resten av bostaden. Beroende på vad du vill ha hjälp med kan ritningarna vara enkla skisser eller måttsatta bygghandlingar.

Den största fördelen med att anlita en arkitekt är att de hjälper dig ta fram ritningar och lösningar för en tillbyggnad som passar just dina behov. Det är därför oerhört viktigt att du lyckas förmedla din vision till arkitekten. Gå gärna igenom tidigare projekt som arkitekten har slutfört. Är dessa i enlighet med den stil du har tänkt dig för din tillbyggnad? Hur lång erfarenhet arkitekten har i branschen är också en viktig faktor som du bör diskutera under ert första möte.

Ett tips är att redan nu spara på dig så mycket inspirationsmaterial som möjligt. Bilder, tidningsurklipp, materialprover eller liknande är alla bra källor till inspiration som kan hjälpa dig att skapa en visuell idé som du sedan kan dela med av till arkitekten.

Tänk på hur du vill att den nya tillbyggnaden ska se ut både utvändigt och invändigt. En arkitekt kan ofta hjälpa till med den invändiga planlösningen och se till att den nya tillbyggnaden byggs i harmoni med befintlig planlösning och stil. Arkitekten kan även bidra med smarta lösningar som tar tillvara på husets vyer och solvinklar samt se till att den nya tillbyggnaden passar ihop med det befintliga husets exteriör.

Gör research!

Innan du bestämmer dig för vilken arkitekt du vill anlita är det bra att jämföra olika arkitekter med varandra. På så sätt kan du vara mer säker på att du väljer rätt arkitekt för dig och din planerade tillbyggnad. Tycker du det är svårt att välja arkitekt? Utnyttja ditt nätverk! Fråga om någon i din bekantskapskrets känner eller kan rekommendera en bra arkitekt. Rekommendation är ofta ett utmärkt sätt att hitta en kunnig och erfaren arkitekt.

Att tänka på innan du skriver under ett avtal med en arkitekt

Förutom att vara så specifik som möjligt när du diskuterar dina planer med arkitekten bör du även tänka på att en tillbyggnad är ett långsiktigt projekt. Om du har barn är det viktigt att ta hänsyn till hur de kommer att utnyttja tillbyggnaden om ett, fem och tio år. Planerar du att sälja ditt hus inom de kommande fem åren? Då är även detta en viktig faktor som du bör diskutera med arkitekten.

Innan du skriver under ett avtal med en arkitekt är det bra att se till att denna har en konsultansvarsförsäkring. Det är en trygghet för dig att veta att arkitekten har ett tioårigt ansvar samt är försäkrad genom en försäkring som är välkänd inom branschen.

Be din arkitekt arbeta fram ett avtal som du får ta del av. ABK 09 är ett standardavtal som ofta används i branschen. Diskutera både bygglov samt ROT-avdrag med din arkitekt innan du skriver på avtalet eftersom detta kan påverka tidsplanen för ditt projekt.

Förväxla inte en arkitekt med en hantverkare; en arkitekt säljer en tjänst och inte den slutgiltiga varan. Det är därför minst lika viktigt att du noggrant väljer ut de hantverkare du vill arbeta med. Se till att de är införstådda med de planer och ritningar som du och arkitekten arbetat fram. En arkitekt kan ofta hjälpa dig att rekommendera bra hantverkare och förhandla priser vid anskaffning av material, men i slutändan måste du se till att hantverkarna följer den arbetsplan som gjorts upp. Se till att planera in tid i projektet för att gå igenom arbetsplanen och den nya designen med hantverkarna innan själva jobbet drar igång.

Vad kostar det att anlita en arkitekt?

Hur mycket arkitektarvodet kommer att kosta dig beror helt och hållet på hur stort projektet är samt hur involverad arkitekten kommer att vara. Ibland tar arkitekterna endast fram ritningar som underlag för bygglovsansökan. Ibland har de ha en aktiv roll från start till målgång.

Ta fram en budget som du sedan diskuterar med arkitekten under era möten. Kom ihåg att det alltid är bra att sätta undan 10 procent av budgeten för oväntade utgifter.

Det är viktigt att både du och arkitekten är överens om ett arvode innan ni skriver under ett avtal. I arkitektbranschen hänvisas det oftast till två olika prissättningsmetoder: fast pris eller rörligt arvode. Enklast är det om ni kommer överens om ett fast pris redan innan uppdraget börjar. Oftast kan detta pris vara aningen högre än det rörliga priset eftersom arkitekten måste gardera sig för extra oplanerade arbetstimmar som eventuellt kan tillkomma under projektets gång. Alternativt kan ni också bestämma er för rörligt arvode där antalet arbetstimmar arkitekten investerar i projektet multipliceras med deras timarvode. Väljer du en rörlig prisstruktur är det viktigt att du håller koll på arkitektens arbetstimmar! Annars kan den slutgiltiga kostnaden  överstiga din budget.

Generellt ligger en arkitekts arvode på 6–10 procent av den totala tillbyggnadens kostnad.

Tänk på att även förhandla arvode med hantverkarna som ska genomföra arbetet innan tillbyggnaden sätter igång.