Att bygga till eller bygga ut ditt befintliga hus är ofta ett spännande projekt, men det är viktigt att du är väl införstådd i vad det innebär att bygga ut för att undvika onödiga misstag och kostnader. Vi har satt ihop ett antal tips som du bör tänka på innan du drar igång.

Planera noga och länge

Gör upp en plan innan du bygger ut huset.

Att bygga ut eller bygga till på ditt befintliga hus är ett långsiktigt projekt. Planera hellre med ett antal extra månader så att du inte hamnar under tidspress och måste ta förhastade beslut.

Innan du kan påbörja en utbyggnad måste du ofta ansöka om bygglov. Handläggningstiden beror på vart du bor. Kontakta gärna din kommun för att få en uppskattning om hur lång tid det kan ta innan du får besked och kan påbörja bygget. Tillgänglighet av hantverkare och materialleveranser kan bidra till förseningar i byggnadsplanen så (återigen) ha hellre en längre tidsplan som ger dig flexibilitet att planera om ifall något skulle gå fel eller dra ut på tiden.

Ett tips är att även kontakta ditt försäkringsbolag. De kan ofta komma med goda råd och viktiga aspekter att tänka på under arbetets gång.  

Hur stor utbyggnad planerar du att göra?

Komplexiteten och storleken på din utbyggnad kommer att påverka både din tidsplan och din budget. Generellt måste du alltid ansöka om bygglov och anmäla arbetets startdatum till byggnadsnämnden.

Börja med husgrunden

Beroende på vilken typ av utbyggnad du planerar att genomföra kan det vara en god idé att tidigt i planeringsstadiet kontakta din kommun för att se om att din planerade ombyggnad överhuvudtaget är tillåten i ditt område.

Tänk även på att ta hänsyn till dina grannar. Inte sällan kan du behöva skriftligt medgivande från dina grannar för att få bygglov.

Har du tänkt igenom din budget?

Att bygga ut eller bygg om ditt befintliga hus kan lätt bli en kostsam historia och det är därför viktigt att du arbetar fram en väl genomtänkt budget. Be gärna om hjälp från någon med expertis inom området. En utbyggnad kan innebära många dolda kostnader som du själv inte tänkt på.

Generellt kostar det mellan 20 000 – 35 000 kronor per kvadratmeter att genomföra en tillbyggnad på ditt befintliga hus. Detta pris kan dock variera beroende på var i landet du bor, vilken typ av utbyggnad du tänker genomföra, vilka material du väljer och så vidare. Jämför helst priser från minst tre olika byggfirmor och se till att du får bästa möjliga service. Innan ni skriver på ett arbetsavtal bör ni ha kommit överens om ett pris som båda parter är nöjda med.

I de flesta fall kan du ansöka om ROT-avdrag för till eller ombyggnader av ditt befintliga hus. Du kan spara en rejäl summa genom ROT-avdraget så det är väl värt att läsa på om. Besök Skatteverkets hemsida för uppdaterad och korrekt information.

Tips: Så kan du sänka materialkostnaden 

Vem är ansvarig under projektets gång?

Det är oerhört viktigt att du utser en byggherre som har till uppgift att se till att både ritning, byggnadsplan samt eventuell arkitektplan följs under projektets gång. Det är även byggherrens ansvar att meddela dig om eventuella förseningar eller problem som uppstår. Se till att du har förtroende för och kommer väl överens med byggherren redan innan arbetet drar igång. Planera in kontinuerliga avstämningar med både byggherre och hantverkare och se även till att besiktningar genomförs samt ordentliga protokoll skrivs under projektets gång.

Läs mer: Vilka regler gäller när jag bygger ut mitt hus?